<
actueel / nieuws

Open Oproep Werkweek New Beijing East Station

14 juni 2015

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen op hun interesse te tonen voor deelname aan een Chinees-Nederlandse werkweek voor de herontwikkeling van een stationsgebied in Beijing. De werkweek vindt plaats van 13 tot 20 september 2015 met een mogelijke uitbreiding van het programma tot 27 september. Tot uiterlijk 28 juni kan de motivatie en een beknopt portfolio worden ingediend.

Context van de Open Oproep
Tijdens de werkweek ontwerpen Chinese en Nederlandse experts aan een concrete opgave: de ontwikkeling van het nieuwe Beijing East Station in Tongzhou District. De Beijing Municipal Commission of Urban Planning (BMCUP) is geïnteresseerd in een integrale ontwerpbenadering, onder meer om de kwaliteit van de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Mobiliteit neemt hierin een belangrijke plaats in. BMCUP ziet Transit Oriented Development als een kansrijke benadering en verwacht dat Nederlandse experts hen hierin kunnen bijstaan. Bij dit traject zijn Beijing Institute for Architectural Design (BIAD), de Tsinghua Universiteit en VenhoevenCS als curatoren betrokken. Meer informatie kunt u vinden in het Engelstalige “Abstract for Dutch Participants”, als PDF te downloaden onderaan op deze webpagina.

Oproep gericht op Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen
Deze Open Oproep is gericht op Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. In totaal selecteert het fonds samen met VenhoevenCS 9 ontwerpers die kunnen deelnemen aan deze werkweek. Drie daarvan worden via deze Open Oproep geselecteerd. Zij zullen worden geselecteerd op basis van hun ontwerpvaardigheden, hun bereidheid om zich voor, tijdens en na de werkweek in te zetten en hun affiniteit met TOD. De geselecteerde ontwerpers ontvangen een bijdrage van € 2.800 als bijdrage aan reis- en verblijfskosten.

Vanwege de complexiteit van de opgave, kunnen specifieke deskundigen uit Nederland deelnemen aan de werkweek. Deze deskundigen of specialisten zullen door de Nederlandse curator worden geselecteerd op basis van hun bewezen expertise zoals de TOD, mobiliteit of stedelijke economie.

Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier.