<
actueel / nieuws

Open Oproep Werkweek Qinghe Station in Beijing

22 juli 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen op hun interesse te tonen voor deelname aan een Chinees-Nederlandse werkweek voor de herontwikkeling van een stationsgebied in Beijing. De werkweek vindt plaats van 14 tot 20 september 2014. Tot uiterlijk 7 augustus kan de motivatie en een beknopt portfolio ingediend worden.

Context van de Open Oproep
Tijdens de werkweek ontwerpen Chinese en Nederlandse experts aan een concrete opgave: de ontwikkeling van het Qinhe Station in Beijing. De Beijing Municipal Commission of Urban Planning (BMCUP) is geïnteresseerd in een integrale ontwerpbenadering, onder meer om de kwaliteit van de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Mobiliteit neemt hierin een belangrijke plaats in. BMCUP ziet Transit Oriented Development (TOD) als een kansrijke benadering en verwacht dat Nederlandse experts hen hierin kunnen bijstaan. Bij dit traject zijn Beijing Institute for Architectural Design (BIAD), de Tsinghua Universiteit en VenhoevenCS als curatoren betrokken. Meer informatie kunt u vinden in het Engelstalige projectplan, als PDF te downloaden onderaan deze pagina.

Oproep gericht op Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen
Deze Open Oproep is gericht op Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. In totaal selecteert het fonds samen met VenhoevenCS negen ontwerpers die kunnen deelnemen aan deze werkweek. Zij zullen worden geselecteerd op basis van hun ontwerpvaardigheden, hun ervaringen met TOD en ervaring met het werken in een Chinese context. Het Stimuleringsfonds verstrekt per voorstel een bedrag van maximaal € 2.150 (incl. BTW). Dit is bestemd als vergoeding voor de vlucht (retourvlucht Amsterdam-Beijing) en overnachting in Beijing. Bij de selectie zal gestreefd worden naar het samenstellen van een gevarieerde delegatie ten aanzien van leeftijd en ervaring.

Meer informatie
De volledige beschrijving van deze open oproep vindt u op: m.stimuleringsfonds.nl/nl/open_oproepen .