<
actueel / nieuws

Opening Zoet&Zout

02 februari 2012

Op 13 februari opent Prins Willem Alexander de tentoonstelling Zoet&Zout in de Kunsthal. In deze tentoonstelling staat een van de het meest bepalende elementen van de Nederlandse identiteit – water - centraal.

Hoe vanzelfsprekend leven de Nederlanders onder zeeniveau. Al van oudsher is het gevecht tegen het water de inspiratiebron voor technologische aanpassingen aan het landschap. Dijken, Deltawerken en de Afsluitdijk vormen de nodige bescherming tegen het onstuimige water. Zoet&Zout is een tentoonstelling over verschillende aspecten van onze relatie met water: hoe veiligheid en overstromingsbeheer steeds meer plaats maken voor behoud en in harmonie samenleven met het water.

Inrichting
De tentoonstelling is opgebouwd aan hand van vijf thema's - strijd, verbond, gewin, vermaak en mythe. Binnen deze thema's geven 120 kunstwerken, historische topstukken, moderne meesterwerken en hedendaagse kunst, inzicht in de essentiële rol die kunst speelt bij onze beeldvorming over water.

Publicatie
Tijdens de opening neemt Prins Willem Alexander het eerste exemplaar van de publicatie Zoet&Zout in ontvangst.
In dit boek beschrijft Tracy Metz hoe groot de impact van klimaatverandering op de omgang met water in Nederland is. Het besef groeit dat niet alleen dijken en dammen, maar ook natuurlijke processen een belangrijke rol spelen in onze veiligheid. Dit is de grote opgave die ontwerpend Nederland op dit moment bezighoudt. Zoet&Zout toont deze ontwerppraktijk voor het eerst aan een breed publiek. Aan de orde komen de nieuwe manier van ontwerpen, de ruimtelijke gevolgen en de maatschappelijke veranderingen die daaruit voortvloeien.

Het boek Zoet&Zout verschijnt in een Nederlandse en Engelse editie bij NAi Uitgevers en is tot stand gekomen met ondersteuning van het SfA.

De tentoonstelling in de Kunsthal (Rotterdam) is nog te bezoeken tot 10 juni 2012.