<
actueel / nieuws

Oproep Droomstad

03 januari 2012

De VPRO gaat in het voorjaar 2012 twee weken lang aandacht besteden aan het thema 'Leve de Stad'. Alle televisie- en radioprogramma's staan dan in het teken van de stad en haar bewoners. De themaweek start in april (met een kick-off avond in Pakhuis de Zwijger) en is een samenwerking met o.a. de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. In samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur zal binnen dit thema een serie van 30 filmpjes (uitgezonden op het themakanaal Holland Doc) worden gemaakt over initiatieven van stadsbewoners om hun leven en leefomgeving te verbeteren.

Deze Droomstad filmpjes tonen een verzameling burgerinitiatieven uit stedelijk Nederland. Innovatieve oplossingen van bewoners voor problemen en inspirerende (verlaten) plekken die zijn herontdekt of een andere bestemming hebben gekregen. Het gaat vooral om projecten die 'bottom-up' geïnitieerd zijn, dus vanuit 1 of 2 mensen met als doel een probleem aan te pakken of een gemis op te vullen. Dat kan van alles zijn: hangjongeren, herrie, leegstand, groen in de stad, vervuiling, veiligheid, etc. Voorwaarde voor een goed project is dat het een link heeft met een ruimtelijk aspect: een plek waar iets mee gebeurt om een probleem aan te pakken.

De redactie verzamelt ongeveer 40 verschillende projecten die in februari en maart worden verfilmd. Leuk om te vermelden: het beste initiatief wint een prijs. Alle filmpjes worden tijdens de avond in Pakhuis de Zwijger vertoond en alle initiatiefnemers zijn welkom om hun project toe te lichten en te promoten. Op die avond komen ook beleidsmakers, architecten, programmamakers en politici, waar hopelijk mooie en constructieve ontmoetingen uit voortkomen.

Ken je zo'n initiatief of heb je het zelf gestart?

Neem dan voor 21 januari contact op met:
E: felicia.alberding@gmail.com
T: 06-55382724

Voor de Droomstadfilmpjes van twee jaar geleden zie: http://www.eeuwvandestad.nl/archives/category/droomstad