<
actueel / nieuws

Oproep Hedy d'Ancona-prijs 2012

14 juli 2011

Na een succesvolle eerste editie organiseren de initiatiefnemers van de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur – SfA en TNO – een nieuwe prijsronde. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Het kan gaan om nieuwbouw, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid. Iedereen kan een project voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, zorgprofessionals, corporaties, ontwikkelaars, gemeenten, gebruikers.

De Hedy d'Ancona-prijs en de eraan gekoppelde debatten en publiciteit beogen de kwaliteit van zorggebouwen in alle facetten te verbeteren. Zorggebouwen winnen zelden architectuur- of opdrachtgeverprijzen. Tegelijkertijd bevindt de zorgsector zich in een grote dynamiek.
De marktwerking in de zorg en de verandering van de positie van het vastgoed, noodzaakt opdrachtgevers strategieën te ontwikkelen om innovatieve zorgconcepten en huisvesting beter op elkaar af te stemmen. Dit stelt nieuwe eisen aan de kwaliteit van het opdrachtgeverschap. Uiteraard zijn de gebruikservaringen van de vele in de zorg betrokken partijen van doorslaggevende betekenis. Analyses van voorbeeldige projecten zijn van belang. Voorafgaand aan de prijstoekenning zullen dan ook op locatie expertmeetings plaatsvinden bij maximaal vijf genomineerde projecten. De resultaten hiervan worden opgenomen in een publicatie die verschijnt bij de prijsuitreiking.

Wij roepen alle betrokken partijen op, opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, overheden, gebruikers en ontwerponderwijs, om geslaagde projecten voor te dragen. Voor de prijs kan elk zorgproject in Nederland in aanmerking komen dat na 1 oktober 2009 is voltooid en in gebruik genomen, of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of een gebiedsontwikkeling.

Inzenden kan nog tot 30 september 2011 via de website hedydanconaprijs.nl
Half november maakt de jury tenminste drie en maximaal vijf genomineerde projecten bekend.