<
actueel / nieuws

Oproep tot deelname: Hedy d'Ancona-prijs 2014

20 juni 2013

Na twee succesvolle edities in 2010 en 2012 organiseren de initiatiefnemers van de Hedy d'Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur – Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en TNO – een nieuwe prijsronde. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Om innovaties te bevorderen staat deze editie open voor niet-conventionele opdrachtgevers die eigen initiatief tonen.

Iedereen kan een zorgproject, dat na 1 oktober 2011 is voltooid, voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, initiafiefnemers, zorgprofessionals, corporaties, ontwikkelaars, zorgondernemers, gemeenten, gebruikers. Het kan gaan om nieuwbouw, herbestemming, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen.

Aanmelden en inzenden kan hier tot 30 september 2013.

Jury
Gilian Schrofer (Concern) is juryvoorzitter. De andere leden zijn: Mark Kramer (VUmc), Marien van der Meer (Sophia Revalidatie), Marlies Rohmer (Architectenbureau Marlies Rohmer), Vincent Roozen (Gemeente Rotterdam) en Janette Spiering (Vivium Zorggroep Weesp). Half november maakt de jury drie tot maximaal vijf genomineerde projecten bekend. In juni 2014 wordt de winnaar bekendgemaakt.

Vorige edities
In 2010 en 2012 is de Hedy d'Ancona-prijs, bestemd voor een excellent zorgproject, voor de eerste en tweede maal uitgereikt. De prijs is geen doel op zich, maar een middel om aandacht te vragen voor de mogelijkheden om de omgeving van mensen die zorg ontvangen en verlenen aanzienlijk te verbeteren.

Doelstelling 2014
De Hedy d'Ancona-prijs en de eraan gekoppelde debatten en publiciteit beogen de kwaliteit van zorggebouwen in al haar facetten te verbeteren. Nu het scheiden van wonen en zorg door het huidige kabinet met kracht wordt ingezet, zijn ideeën voor innovatieve, veilige huisvesting voor mensen met (zich ontwikkelende) zorgvragen steeds meer actueel. Om innovaties te bevorderen stellen we deze editie open voor niet-conventionele opdrachtgevers die eigen initiatief tonen.

Hedy d'Ancona
De prijs draagt de naam van Hedy d'Ancona, die als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1989-1994) verantwoordelijk was voor het opzetten van het succesvolle rijksarchitectuurbeleid. Zij is ruim vijfentwintig jaar actief betrokken bij het bouwen voor de zorgsector.

Voor meer details: www.hedydanconaprijs.nl