<
actueel / nieuws

Oproep tot deelname: Hedy d'Ancona-prijs 2016

13 juli 2015

Na drie succesvolle edities in 2010, 2012 en 2014 organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2016. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorg waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Aanmelden en inzenden kan hier tot 30 september 2015.

Iedereen kan een project voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, zorgprofessionals, zorgondernemers, particuliere initiatiefnemers, corporaties, ontwikkelaars, gemeenten en gebruikers. Het kan gaan om nieuwbouw, herbestemming, renovatie van een gebouw of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid.

Jury
Reimar von Meding is juryvoorzitter. De andere leden zijn: Pieter Duif (UMC Utrecht), Ernst van der Hoeven (EVDH studio for urban landscape), Rob Hoogma (SiZa), Machteld Huber (Institute for Positive Health) en Masi Mohammadi (HAN/TUe)

Vorige edities
De Hedy d'Ancona-prijs, bestemd voor een excellent zorgproject, werd eerder uitgereikt in 2010, 2012 en 2014. De prijs is geen doel op zich, maar een middel om aandacht te vragen voor de mogelijkheden om de omgeving van mensen die zorg ontvangen en verlenen aanzienlijk te verbeteren.

Doelstelling 2016
De Hedy d'Ancona-prijs met de hieraan gekoppelde debatten en publiciteit, wil de kwaliteit van zorggebouwen in al haar facetten verbeteren. Met de decentralisatie van zorg zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groot deel van het zorgaanbod. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Het aantal niet-conventionele opdrachtgevers die eigen initiatief toont neemt toe. Daarnaast hebben technologische innovaties grote impact op de organisatie van zorg. Het is van groot belang dat hoogwaardige architectuur binnen deze veranderende zorgopgave op de agenda staat en dat (nieuwe) zorgconcepten en huisvesting elkaar versterken.

Hedy d'Ancona
De prijs draagt de naam van Hedy d'Ancona, die als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1989-1994) verantwoordelijk was voor het opzetten van het succesvolle rijksarchitectuurbeleid. Zij is ruim vijfentwintig jaar actief betrokken bij het bouwen voor de zorgsector.

Voor meer details ga naar: www.hedydanconaprijs.nl