<
actueel / nieuws

Passende huisvesting voor passend onderwijs

15 maart 2012

De invoering van passend onderwijs in het programma van reguliere scholen, vraagt om allerlei aanpassingen. Niet in de laatste plaats een omgeving die hiermee rekening houdt. Fm architecten onderzoekt wat inclusief onderwijs betekent voor de huisvesting. In de publicatie SAMEN! zijn de onderzoeksresultaten samengebracht, aangevuld met essays. Op 28 maart organiseert de PO-Raad in samenwerking met fm architecten een symposium over hetzelfde onderwerp. Gelijktijdig wordt de publicatie gepresenteerd.

Fm architecten heeft onderzocht hoe het schoolgebouw door zijn ligging, organisatie en inrichting een bijdrage kan leveren aan inclusief onderwijs. Fm architecten richtte zich op voorstellen voor nieuwbouw en voor aanpassingen van bestaande gebouwen aan regulier onderwijs, waarbij de toegankelijkheid, het gebruik en de (be)leefbaarheid van de school ook geschikt is voor kinderen met een handicap.

Programma symposium
Korte klaslokaalsessies laten de deelnemers van het symposium kennismaken met de praktijkervaringen van een aantal scholen. Daarbij worden praktische tips gegeven voor eenvoudige aanpassingen, zonder direct uit te gaan van ingrijpende verbouwingen. Er wordt ingegaan op de noodzakelijke samenwerking tussen gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Tot slot is er een podiumdiscussie, waaraan Janny Rodermond, directeur van het fonds zal deelnemen.

SAMEN!
De publicatie SAMEN! omvat de onderzoeksresultaten en aanvullende essays van Johanna Forster, Bert Groeneweg, Willy van der Schuit en een fotoessay van Susan Schuls. Het boek SAMEN! is te bestellen door een mail te sturen naar: mail@fm-architecten.eu

Locatie symposium:
De inspecteur de Vries School, Esther de Boer de Rijklaan 80, Den Haag

Aanvang:
13.30 – circa 17.00 uur

Aanmelden voor het symposium