<
actueel / nieuws

Playgrounds & Building Conversation | Connecting Conversations

31 maart 2015

Playgrounds & Building Conversation is een project dat gericht is op de
professionele ontwikkeling van docenten. Het project bestaat uit twee deelprojecten. Playgrounds legt de nadruk op de werkplaats in
de creatieve industrie als leeromgeving voor docenten, docenten in opleiding en leerlingen. In Building Conversation wordt het publiek niet aangesproken als toeschouwer maar uitgenodigd als deelnemer. In dit project staat het gesprek centraal en wat het betekent om deel te nemen aan een groep. Hiervoor worden tijdelijke ruimtes ingericht. De twee projecten worden uitgevoerd voor en in samenwerking met ROC Midden Nederland in Utrecht en MBO Amersfoort. Beide trajecten gaan een relatie aan met de fysieke omgeving van de school. Voor Building Conversation worden er in het schoolgebouw tijdelijke ruimtes geinstalleerd die de normale ruimte van het onderwijs onderbreken, en wordt de school (tijdelijk) naar de buitenwereld geopend. Daarnaast ontwikkelt het Lectoraat Kunst en Professionalisering van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een digitaal platform waarbij de kennis en de ervaring die opgedaan is tijdens de projecten wordt ontsloten.