<
actueel / nieuws

Podcastserie Designing a Community of Care

26 november 2018

Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die? Dat ontwerpers uitblinken in verbeeldingskracht wisten we al - maar kunnen we die kwaliteit ook gebruiken bij het vinden van nieuwe antwoorden voor de zorg? En zo ja, hoe? Over die vraag gaan de gesprekken in onze nieuwe podcast-reeks 'Designing a Community of Care'.

Designing a Community of Care is een podcast van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de presentatie is in handen van fondsmedewerker Jetske van Oosten (programmaleider van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp) en Piet-Hein Peeters (gastredacteur bij Zorg & Welzijn). Van Oosten en Peeters gaan in vier afleveringen in gesprek met Gijsbert van Herk (Zorg- en welzijnsorganisatie Humanitas), Hetty Linden (Gemeente Utrecht), Milja Kruijt (Zelfregie Huis Delfshaven) en Ronald van Dijk (woningcorporatie Rochdale).


 • Gijsbert van Herk is sinds 1 januari 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur bij Stichting Humanitas - de grootste zorg- en welzijnsorganisatie in Rotterdam-Rijnmond - en daarvoor directeur Ontwikkeling bij de gemeente Breda, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de decentralisaties in het sociale domein. Ook was hij initiatiefnemer en jurylid van WhoCares - een prijsvraag rondom toekomstbestendige wijken. Hoe werkt hij aan de grote vragen van Humanitas? En hoe helpt de Rijksbouwmeester daarbij?

 • Hetty Linden is voormalig directeur Volksgezondheid van de Gemeente Utrecht en momenteel bouwer van strategische allianties bij Health Hub Utrecht, dat met beleidsmaatregelen en concrete activiteiten werkt aan gezond leven in de stad. Hoe werkt zij aan de grote vragen van de stad Utrecht? En wat leerde zij van het computerspel Sim City?

 • Milja Kruijt is initiatiefnemer van het Zelfregie Huis Delfshaven, waar mensen werken aan sociale, maatschappelijke en economische zelfregie. Hoe werkt zij aan zorg en welzijn in Delfshaven? En welke rol vervullen ontwerpers uit de wijk daarin?

 • Ronald van Dijk is gebiedsmanager bij de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Hoe ziet hij de rol van de woningcorporatie in de vele zorg- en welzijnsvragen die spelen rondom de Van Deysselbuurt? En hoe helpen de ontwerpers van Cascoland daarbij?

 • De podcasts zijn op verschillende kanalen beschikbaar:
  iTunes
  Spotify
  Soundcloud

  De podcasts zijn geproduceerd door Johnny Wonder en Folkert Coehoorn.
  Foto: Sander van Wettum