<
actueel / nieuws

Politics and Design the next phase

15 maart 2011

Aedes Network Campus Berlin organiseert samen met gastcurator Henk Ovink en de Nederlandse Ambassade in Berlijn zeven debatten en lezingen over de invloed van politiek op het stedenbouwkundige ontwerp. Tijdens de bijeenkomsten gaan Nederlandse en Duitse professionals een dialoog aan over de nieuwe strategieën in de ruimtelijke planning. De onderwerpen die op het evenement worden besproken zijn onder andere stedelijke vraagstukken zoals mobiliteit en infrastructuur, klimaatverandering en migratie.

In elk panel nemen vijf experts deel waarbij Henk Ovink als moderator optreedt. Als experts zijn ondermeer Adriaan Geuze, Wouter Vanstiphout en ZUS architecten uitgenodigd. Het voornemen is om het evenement in Nederland te af te sluiten.
De evenement is eind januari geopend met de eerste lezing en debat onder de titel 'Cradle to Cradle: Creative and Effective Urban Practice'.
De volgende lezingen en debatten staan op het programma:

1. On the Surface of Architecture: Evolving Techniques and Materials for Design

2. Learning to Provoke: Responsibilities Skills and Agenadas of Design

3. Planning for Shifting Districts: Urban Mobility and Infrastructure

4. Rising Water Levels: Are we up to the mark?: Climate Change in the City

5. The Cultivation of Conflict: Migration in the City
6. (re)City - Restructuring and Reinvention of the City: Agents of Urban Action

Het project 'Politics and Design' is ondersteund vanuit de deelregeling Internationale Projecten van het SfA. Volgende sluitingsdatum voor de deelregeling Internationale Projecten is 1 mei.