<
actueel / nieuws

Positie Marten Toonderprijs

26 juli 2013

Ten onrechte is in sommige media de indruk gewekt dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie niet meer toegankelijk is voor stripmakers en comic design. Aanleiding voor de onrust omtrent de positie van deze beroepsgroep binnen het culturele veld is een persbericht van het tijdschrift Stripschrift, waarin aangekondigd wordt dat de Marten Toonderprijs dit jaar niet meer zal worden uitgereikt. De Marten Toonderprijs is geen initiatief van het Stimuleringsfonds en het fonds kan dan ook niet besluiten om de prijs wel of niet uit te reiken. Evenals voorheen kunnen de initiatiefnemers van de prijs nog steeds een aanvraag indienen voor subsidiëring van de uitreiking van de prijs.

Er bestaat geen specifiek stimuleringsbeleid meer voor de stripsector. Dit tijdelijke beleid ter bevordering van de positie van de stripkunst was heel succesvol en is in 2011 door het toenmalige Fonds BKVB beëindigd. Wel kunnen striptekenaars gewoon bij het Stimuleringsfonds subsidie aanvragen binnen de deelregeling vormgeving.