<
actueel / nieuws

Presentatie Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie

10 november 2009

De Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gepresenteerd op woensdag 2 december om 13.00 uur op de TU Delft, Bouwkunde in de Berlagezaal. Michael van Gessel en Eric Luiten reageren op de atlas. Zij gaan in op de vraag: wat betekent de atlas als ontwerpinstrument en als toetsingskader voor ontwerpen.

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft aan de wieg gestaan van een reeks van bijzondere atlassen. In opdracht van het SfA en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie verschijnt binnenkort de langverwachte Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aan de atlas is jarenlang gewerkt door een team van ontwerpers, historici en vormgevers en is daarom in alle opzichten bijzonder. Johan van der Zwart en Clemens Steenbergen van de TUD hebben de Nieuwe Hollandse Waterlinie cartografisch uitgewerkt aan de hand van een viertal thema's: de ligging van het landschap, het inundatiesysteem, het strategische stelsel en recente ontwikkelingen. De linie openbaart zich als een wijdvertakt militair verdedigingssysteem van forten, groepsschuilplaatsen en bij oorlogsdreiging te inunderen polders. De kaarten tonen de samenhang van de linie als strategisch-landschappelijk bouwwerk. Ze laten de topografische opbouw van dit bouwwerk zien in lagen en onderdelen. De meer gedetailleerde kaarten van de forten etaleren de rijkdom aan historische plekken, landschappelijke inpassingen en inrichtingselementen. De atlas omvat daarnaast beschouwende essays van Bernard Colenbrander, Ed Taverne, Koos Bosma, Chris Will en Catherine Visser.
Joost Grootens, die inmiddels vele prijzen heeft gewonnen met het grafisch ontwerp voor verschillende atlassen, heeft een uniek kleuren- en tekensysteem voor de kaarten en legenda's ontwikkeld die passen bij dit bijzondere landschap. Voor het historisch bronnenonderzoek tenslotte is geleund op liniekenner Douwe Koen.

Geïnteresseerden zijn welkom op 2 december vanaf 12.30 uur, Berlagezaal, TU Delft Bouwkunde (Julianalaan 134) en kunnen zich aanmelden bij:
Rita Brons, r.brons@archfonds.nl