<
actueel / nieuws

Presentatie en brochure over ontwerpers Seoul Design Festival

29 december 2014

Een van de grote uitdagingen voor de moderne samenleving is vergrijzing. Niet alleen in Nederland leven de mensen langer en is bijna de helft van de huidige bevolking ouder dan vijftig. Ook Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een exponentiële groei van de bevolking van boven de vijfenzestig. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft tien Nederlandse ontwerpers geselecteerd om hun visie te geven op de uitdagingen van een vergrijzende samenleving. Zij presenteren hun producten en concepten tijdens het Seoul Design Festival 2014: Well-Aged Life, Well-Balanced Design.

De projecten worden gepresenteerd op het Holland Pavilion tijdens het Seoul Design Festival (26 t/m 30 november). Om de projecten en producten van de Nederlandse ontwerpers onder de aandacht te brengen heeft het Stimuleringsfonds een brochure met projectbeschrijvingen samengesteld, zie de PDF onderaan deze pagina. Tijdens het festival nemen de ontwerpers ook deel aan een uitgebreid programma om interculturele uitwisseling te stimuleren. Welke parallellen kunnen worden getrokken tussen de Nederlandse en Koreaanse ontwerpbenaderingen? Hoe kunnen ontwerpers uit beide landen elkaar steunen in het vinden van passende antwoorden op deze urgente maatschappelijke kwesties? Het fonds zal de komende weken op deze website verslag doen van het festival.

De geselecteerde ontwerpers en projecten

Jules van den Langenberg - The Medicine Called Fun
Studio Dumbar - Visual Identity Alzheimer Nederland
Anne Feikje Weidema - Re-covered
Inge Kuipers - Tea-Set Touch
Studio Toer - Moti
Julia van Zanten - Protective Underwear
Juliette Huygen - Euthanasia. Tales of Happily Ever After
Lisa Mandemaker - Zero Hour
Harm Rensink - Bed of Olfaction
Michou Nanon de Bruijn - Het NieuwGrijs

Samenwerking met East West Education Center
Dit project is een samenwerking met East-West Education Center (EWEC) en is ontstaan uit een verkenning van marktkansen voor Nederlandse ontwerpers in Zuid-Korea. Doel is om bestaande contacten te versterken en nieuwe internationale platforms voor Nederlands design in kaart te brengen. De deelnemers krijgen de kans om duurzame relaties in Zuid-Korea op te bouwen en om hun professionele activiteiten internationaal uit te breiden. Het Holland Pavilion wordt gefinancierd door het Design House en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het Holland House is ontworpen door Bruno Vermeersch (mede-oprichter van Jacques & Andre).