<
actueel / nieuws

Presentatie Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector

24 februari 2020

Op woensdag 19 februari is de eerste 'Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector' aangeboden aan de minister van OCW. Het rapport met de titel 'Ruimte in transitie' geeft zes aanbevelingen over hoe de ontwerpsector en markt samen kunnen werken aan de grote verbouwing van Nederland.

Welke beleidsinstrumenten passen hierbij? Hoe kunnen overheid en ruimtelijke ontwerpers de handen ineenslaan? Wat betekent het voor de opleidingen, de opstelling van ontwerpers en de organisatie van de beroepsgroep zelf? Deze eerste Jaarrapportage is opgesteld door Atelier Rijksbouwmeester samen met Bureau Architectenregister, BNA, BNI, BNSP, NVTL en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier het rapport

Rijksbeleid
In de jaarrapportage wordt het Rijk geadviseerd om zijn voorbeeldfunctie als professioneel opdrachtgever te versterken, waarbij het Rijk ontwerpkracht nadrukkelijk inzet voor de uitvoering van rijksbeleid. Dit kan met name bij complexe opgaven en ruimtelijke ontwikkelingsprogramma's, zoals de uitvoeringsagenda van de NOVI en de Regionale Energietransitie.

Het Rijk wordt verder geadviseerd om meerjarige, krachtige onderzoeksprogramma's in te zetten om een antwoord te geven op urgente maatschappelijk opgaven. Zo kan worden onderzocht en gestimuleerd wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld houtbouw, modulair en circulair bouwen. De Rijksbouwmeester en de ontwerpsector vragen ook aandacht voor de inzet van jonge architecten, onderwijs, life long learning en kennisontwikkeling en het stimuleren van nieuwe vormen van opdracht verlenen, zoals de Vlaamse Open Oproep.

Strategisch moment
De Jaarrapportage is op verzoek van minister van Engelshoven opgesteld en geeft voor het eerst een compleet beeld van hoe de sector er voor staat. Het biedt aanbevelingen voor de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024. De Jaarrapportage komt hiermee op een strategisch moment. Ook omdat Nederland de komende jaren voor complexe maatschappelijke opgaven staat, die vragen om krachtige antwoorden. Er is behoefte aan goed opdrachtgeverschap. Tegelijkertijd zijn de ontwerpers hard nodig.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de voorzitter van de BNA Francesco Veenstra bieden het rapport Ruimte in transitie’ van CRA en aan DG Cultuur en Media Barbera Wolfensberger. Foto bovenaan: Arenda Oomen