<
actueel / nieuws
  • Prijswinnaars Hedy d'Ancona-prijs 2014

Prijsuitreiking Hedy d'Ancona-prijs op 5 juni

30 april 2014

TNO en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie reiken op donderdag 5 juni 2014 de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur uit. Tijdens deze feestelijke prijsuitreiking wordt, in aanwezigheid van directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW Marjan Hammersma en Hedy d'Ancona, het winnende project uit de zeven nominaties bekendgemaakt. Deze tweejaarlijkse geldprijs van € 20.000 is gericht op voorbeeldige zorgomgevingen waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen.

Tijdstip prijsuitreiking: 14.00 – 17.30
Locatie: Bimhuis, Amsterdam

De zeven genomineerde gebouwen van 2014
De zeven genomineerden voor de Hedy d'Ancona-prijs 2014 zijn De Keyzer in Amsterdam, KinderOOGcentrum Rotterdam, Koninklijke Kentalis in St. Michielsgestel, nieuwbouw VICTAS in Utrecht, Paswoningen Het Dorp in Arnhem, Veilige Veste in Leeuwarden en Verslaafdenopvang Anton de Komplein in Amsterdam. Deze zeven genomineerde gebouwen zijn geselecteerd door een deskundige jury onder leiding van juryvoorzitter Gilian Schrofer, oprichter en creatief directeur Concern.

Waarom een architectuurprijs specifiek voor de zorg?
Nu het scheiden van wonen en zorg met kracht wordt ingezet, zijn ideeën voor innovatieve, veilige huisvesting voor mensen met (zich ontwikkelende) zorgvragen steeds meer actueel. Nodig zijn opdrachtgevers die strategieën ontwikkelen om zorgconcepten en huisvesting op elkaar af te stemmen. Want hoe realiseer je een zorgomgeving die bijdraagt aan het welzijn van patiënten, cliënten, zorgprofessionals en familieleden? Een die gebruikt maakt van innovatie, mede om zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden? Het project dat het beste er in slaagt om een innovatief zorgconcept te verbinden aan een kwalitatief hoogwaardige omgeving mag op donderdag 5 juni de Hedy d'Ancona-prijs in ontvangst nemen.

Programma 5 juni
Directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW Marjan Hammersma opent het inhoudelijke programma. Margo Trappenburg, hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, reflecteert op het beleid dat is ingezet voor bezuinigingen in de zorg met name voor de care. Aansluitend zal een van de juryleden een bijdrage verzorgen gericht op de cure in de gezondheidszorg, waarna Hedy d'Ancona de prijs officieel zal uitreiken.

Presentatie publicatie Hedy d'Ancona-prijs 2014
Op 5 juni wordt eveneens het eerste exemplaar van de publicatie Hedy d'Ancona-prijs 2014 gepresenteerd. De publicatie bevat naast het juryrapport ook beeldmateriaal van alle inzendingen, nominaties, shortlist en prijswinnaar. Bovendien zijn een zestal essays opgenomen die ingaan op actuele thema's als opvang kwetsbare groepen, zelforganisatie in de zorg, de gezonde stad en zorginnovaties. Een of meerdere exemplaren van de publicatie zijn vanaf 6 juni gratis te bestellen via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op de pagina Publicaties. Hiermee wordt u tegelijk ook in de toekomst op de hoogte gehouden van de Hedy d'Ancona-prijs.

Aanmelden voor de prijsuitreiking is verplicht via info@stimuleringsfonds.nl o.v.v. Prijsuitreiking Hedy d'Anconaprijs 2014.

De prijswinnaar wordt op donderdag 5 juni via de website www.hedydanconaprijs.nl bekendgemaakt.

website

www.hedydanconaprijs.nl