<
actueel / nieuws

Prioriteitslanden

08 december 2011

Het bestuur van het SfA heeft voor deze beleidsperiode Marokko en Turkije als prioriteitslanden benoemd. Daarnaast heeft het fonds in 2011 bijzondere aandacht voor Brazilië.

Dit houdt ondermeer in dat subsidieaanvragen voor projecten in deze landen bij honorering niet worden gekort indien het beschikbare budget van een subsidieronde wordt overschreden. Daarnaast heeft het Stimuleringsfonds ook een (beperkt) budget vrijgemaakt voor het ondersteunen van projecten buiten de subsidieregelingen om.

Het SfA heeft een subsidie verleend aan het project The making of Beyoglu wat is geïnitieerd door het Turkse onderzoeksbureau SALT. In een tentoonstelling worden acht cases van topdown stadsontwikkeling in de wijk Beyoglu getoond. Het reflecteert op het traditionele beleid, de gevolgen ervan voor de stadsontwikkeling en op het gebrek aan betrokkenheid van burgers. Het Nederlandse Bureau Venhuizen organiseert rondom elke case een spel waarmee burgers bewust worden gemaakt van de vraagstukken die spelen. Op deze manier worden ze gestimuleerd om mee te discussiëren over de huidige manier van stadsontwikkeling. De tentoonstelling is te zien tijdens de Internationale Biënnale van Istanbul die plaatsvindt van 17 september tot 13 december 2011.

In Casablanca vindt eind oktober een expositie plaats met de titel d'Horizon / Dutch architecture: A round trip. Het introduceert de Nederlandse architectuur aan het Marokkaanse publiek en toont de veelzijdigheid van de ruimtelijke opgaven waarmee Nederlandse architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten te maken hebben. In een reeks activiteiten bestaande uit lezingen, workshops en debatten worden ruimtelijke vraagstukken uit beide landen besproken. Het werk van de Nederlandse architecten wordt tussen 2 en 26 november getoond in Cathedrale Sacre Coeur te Casablanca. De expositie is een initiatief van de Nederlandse ambassade in Marokko en Studio Oblique.

De volgende sluitingsdatum voor de deelregeling Internationale Projecten is 7 oktober 2011.