<
actueel / nieuws

Recente publicaties

15 december 2010

In de laatste maand van het jaar komen verschillende uitgevers met een aantal publicaties. Goed leesvoer voor de komende feestdagen.

Shanghai New Towns – 010 Uitgevers
New Towns is een veelbesproken onderwerp. Vanwege de snelle urbanisatie in China schieten de nieuwe steden daar als paddestoelen uit de grond. In de publicatie 'Shanghai New Towns' wordt de urbanisatie rondom Shanghai gedocumenteerd en geanalyseerd. Uitgevoerde plannen worden getoond met behulp van foto's en besproken in essays van zowel Chinese als Westerse critici. Het boek richt zich op internationale kennisuitwisseling en bespreekt verschillen in werkmethodes.

Bevlogen landschap, Peter van Bolhuis – Uitgeverij Blauwdruk
Bevlogen landschap toont een overzicht van het werk van landschapsarchitect en luchtfotograaf Peter van Bolhuis. De hoofdstukken zijn ingedeeld op basis van een 'droomreis' door Nederland, langs de villa's in Europa en een bezoek aan de metropolen in Europa en Amerika. Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door twee essays van opdrachtgevers die met de fotograaf hebben gewerkt.

Sterke verhalen, Hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt – 010 Uitgevers
Met Sterke verhalen hopen de auteurs een bijdrage te leveren aan de reflectie op de planningspraktijk en een rol te kunnen spelen bij het uitbouwen van de rijke Nederlandse planningstraditie in nieuwe tijden. Het boek is het derde deel in de serie 'Design and Politics'. Voor het vormen van de inhoud van de publicatie is onderzocht onder welke condities deskundigen, bestuurders en burgers bij elkaar kunnen worden gebracht. Hierbij was het van belang dat de kennis van beide partijen optimaal benut wordt. Hierbij viel op dat de worsteling met de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden tussen publieke en private actoren hierbij in het oog springt.

Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2010 – Stichting Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw
Het Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2008/2010 is een tweetalige publicatie waarin 25 voorbeeldige projecten van bekende en minder bekende ontwerpers worden getoond. Thema's die in deze publicatie wordt behandeld zijn ondermeer infrastructuur, duurzaamheid, stedelijke transformatie en buiten wonen.

B+B – Nai Uitgevers
In de publicatie over Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur wordt de werkwijze van het interdisciplinaire ontwerpbureau beschreven. Sinds de oprichting in 1977 heeft bureau Bakker en Bleeker als laboratorium voor de vakgemeenschap gediend en was een leerschool voor velen. Het boek bestaat uit een selectie uit de 1500 ontworpen projecten en enkele essays over prijsvragen, tekentechnieken en het gebruik van beplanting en beeldende kunst.

Game Urbanism – Valiz
In Game Urbanism wordt getoond hoe op een andere manier naar het ruimtelijk handelen gekeken kan worden, gebaseerd op de methode van Hans Venhuizen. Venhuizen streeft naar specifiekere identiteit voor steden en gebied. Hiervoor verbindt hij de werelden van cultuur en ruimte op uiteenlopende manieren met elkaar. In alle projecten van Venhuizen speelt de relatie tussen spel en ernst een hoofdrol. Dit middel maakt het onder andere mogelijk de deelnemers op een gelijkwaardige manier te betrekken bij een opgave en het maakt complexe situaties inzichtelijk. In het boek staan casestudies, context, methodes en reflecties op projecten van Bureau Venhuizen.

Cumulus – SUN uitgevers
Cumulus is een boek waarin in vier delen het oeuvre van het architectenbureau Marx en Stecketee wordt besproken. Het eerste deel bevat essays over de verschillende thema's waarin het bureau werkt. Het tweede deel toont aan de hand van een foto essay de essentie van het werk van het bureau. Edzard Mik heeft voor het derde deel een novelle geschreven waarin het contact tussen mensen in een moderne omgeving alleen door toeval, conflict of ontregeling tot stand komt. In het laatste deel worden alle werken van het architectenbureau getoond, zowel gerealiseerd als niet gerealiseerd.

De alledaagse en geplande stad - SUN uitgevers
In de serie De stadswijkstudies brengt SUN de publicatie 'De alledaagse en geplande stad' uit. In dit boek wordt aandacht besteed aan de verwerving van de alledaagse en geplande stad. Het beleid van de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars wordt door de bewoners vaak als kader gezien waarbinnen ze hun eigen plan trekken. Dit boek biedt handvatten en aanbevelingen voor beleid, ontwerp en opdrachtgeverschap. De auteurs beschrijven hoe branding wordt ingezet om leefstijlen en woonmilieus te ontwikkelen en hoe gewenste sociale verbanden mogelijk gemaakt worden door versterking van de identiteit van bewoners en hun wijk.