<
actueel / nieuws

Recife Exchange Amsterdam

13 oktober 2011

Op 14 oktober a.s.. opent de expositie RXA Recife Exchange Amsterdam met een openingsseminar.

ARCAM presenteert de resultaten van een kennisuitwisseling tussen Braziliaanse en Nederlandse architecten. De focus ligt op actuele ruimtelijke vraagstukken en de toekomstige ontwikkelingen voor Amsterdam en Recife, een stad in het Noordoosten van Brazilië.

De uitwisseling tussen de twee steden is interessant omdat beide steden in een deltagebied liggen en met dezelfde waterproblematiek kampen. Belangrijke vragen zijn: hoe wordt in beide steden gewerkt aan een duurzame toekomst en valt er van elkaar te leren?

Opening
De expositie wordt geopend door mevrouw Elisabeth Balsa, Minister-Counsellor van de Braziliaanse Ambassade met de aanwezigheid van onder meer: Eric van der Kooij (DRO), Paul Meurs (SteenhuisMeurs), Roberto Montezuma (Universiteit van Pernambuco) en Noe Sergio (Gemeente Recife).

Deelregeling IP
Het project vindt plaats in het kader van het 'Brasil Festival Amsterdam' en het 'Ano da Holanda no Brasil' en is tot stand gekomen met steun van het SfA, in de Deelregeling Internationale projecten. De eerstkomende sluitingsdatum voor de volgende ronde is 7 januari 2012. De Deelregeling is bedoeld om internationale kennisuitwisseling over ruimtelijke opgaven te bevorderen.

De tentoonstelling is tot 26 november te zien in Arcam. Het project is te volgen via een blog. Bekijk hier het introductiefilmpje.