<
actueel / nieuws

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma

13 juli 2020

Vanaf 18 augustus tot uiterlijk 30 september 2020 kunnen culturele instellingen met een landelijke dan wel een regionale betekenis een aanvraag indienen binnen de nieuwe regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma. Het Stimuleringsfonds verstrekt subsidies aan culturele instellingen die een 1- of 2-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk.

Met de regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan culturele instellingen die een 1- of 2-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk.

Eén ronde, twee opties
De regeling voorziet in de mogelijkheid om twee voorstellen gelijktijdig in te dienen: één voor een 2-jarig activiteitenprogramma en één voor een 1-jarig activiteitenprogramma. Het subsidieplafond voor de 2-jarige programma's is € 2.000.000. Het subsidieplafond voor de 1-jarige programma's is € 1.300.000. Het fonds verwacht hiermee circa zeven instellingen te kunnen ondersteunen voor een 2-jarig programma en circa twintig voor een 1-jarig programma. Programma's voor een 2-jarige ondersteuning moeten van landelijke betekenis zijn. Programma's voor 1-jarige ondersteuning moeten minimaal van regionale betekenis zijn. Het is dus alleen zinvol om voor een 2-jarig programma in te dienen als het programma aan deze uitsluitende voorwaarde voldoet. Alle voorstellen worden door dezelfde commissie beoordeeld.

Disciplinaire spreiding
Het Stimuleringsfonds streeft binnen de regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma naar een evenwichtige verdeling van de middelen tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Het fonds juicht crossovers tussen deze disciplines toe, maar vraagt desondanks aan elke instelling om aan te geven wat de hoofddiscipline is waartoe het programma zich verhoudt. De spreiding tussen de disciplines zal een rol spelen indien er geprioriteerd moet worden onder de positief beoordeelde voorstellen.

Met de nieuwe regeling 1- en 2-jarige Activiteitenprogramma komt de deelregeling Activiteitenprogramma's 2017–2020 te vervallen.