<
actueel / nieuws

Regelingen in 2017, wat is veranderd?

15 december 2016

Op 1 januari 2017 treden de bijdragemogelijkheden 2017-2020 van het Stimuleringsfonds in werking. Aanvragers vinden binnen dit subsidieaanbod een continuering van werkwijze, maar ook enkele wijzigingen. Zo gaan de Deelregeling E-cultuur en het Gamefonds samen verder onder de naam Deelregeling Digitale cultuur. Lees hieronder meer over het subsidieaanbod en doelstellingen. Voor de beschikbare budgetten bij de verschillende regelingen verwijzen we u naar de website.

Alle subsidiebijdragen hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en de productie en presentatie van architectuur, vormgeving en digitale cultuur uit Nederland in binnen- en buitenland te stimuleren. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein.

Ontwerp cultuur
De basisregelingen – Architectuur, Vormgeving en Digitale cultuur – zijn er om excellentie binnen alle disciplines van architectuur, vormgeving, mode, games en digital storytelling financieel te ondersteunen. Kerntaak is en blijft het bieden van vrije ruimte voor ontwikkeling. Dit houdt in het experiment aangaan, praktijkverdieping, onderzoek, reflectie en professionalisering.

Talent
Net als in de voorgaande beleidsperiode kan een subsidieregeling deel uitmaken van een programma, zoals bij Talentontwikkeling en Internationalisering. Zo biedt het interdisciplinaire programma Talentontwikkeling vrije ruimte voor artistieke ontwikkeling én professionele begeleiding van toptalent voor het opzetten van een eigen praktijk.

Internationalisering
Binnen het programma Internationalisering kunnen ontwerpers met steun van het fonds hun kennis en kunde exporteren en daarmee hun werkveld verruimen. Zowel individuele ontwerpers, makers en bureaus als culturele instellingen kunnen aanvragen om zo hun internationale netwerk en impact van de beroepspraktijk te vergroten. Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kunt u ook aanvragen via de vouchers internationale presentaties.

Transmedia
De samenwerking tussen het Stimuleringsfonds en het Filmfonds wordt voortgezet in de Non-fictie Transmediaregeling, ondanks dat de derde partner, het Mediafonds, wordt opgeheven. De subsidies zijn bedoeld voor nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling, waarbij de ontwikkeling en realisering van de projecten zich onderscheiden door een artistieke kwaliteit.

Aanbod voor culturele instellingen
Het Stimuleringsfonds ondersteunt met drie regelingen de activiteiten van instellingen en organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals aanvragen binnen de Deelregeling Festivals. Daarnaast is er de Deelregeling Activiteitenprogramma's met ondersteuning voor een programma van één jaar, en de Meerjarige programma's met ondersteuning van een programma van twee of vier jaar.

Meer informatie
Deelregeling Architectuur
Deelregeling Vormgeving
Deelregeling Digitale cultuur
Deelregeling Talentontwikkeling
Deelregeling Internationalisering
Non-Fictie Transmediaregeling
Deelregeling Festivals
Deelregeling Activiteitenprogramma's
Deelregeling Meerjarige Programma's