<
actueel / nieuws

Regionale bijeenkomsten Anders werken aan wonen

12 januari 2022

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert de komende periode vier regionale bijeenkomsten in het kader van de Open Oproep Anders werken aan wonen. De open oproep richt zich op voorstellen voor ontwerpend onderzoek die op een duurzame en inclusieve manier bijdragen aan de woonopgave van Nederland. Tijdens de bijeenkomsten, die afhankelijk van wat mogelijk is online of op locatie zullen plaatsvinden, gaan we in gesprek over de kansen en uitdagingen rondom woonopgave in Nederland.

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Het woningaanbod is te eenzijdig, de huizenprijzen rijzen de pan uit en de doorstroming is gestokt. Het vinden van een geschikte én betaalbare koop- of huurwoning is voor steeds meer groepen in de samenleving onmogelijk geworden. De oplossing wordt nu vooral gezocht in het zo snel en veel mogelijk bijbouwen. Dat is, zo wordt steeds duidelijker, niet de enige en meest wenselijke manier om de woonopgave aan te pakken. Zeker als je beseft dat diversiteit binnen het woningaanbod in het licht van de veranderende woonbehoeften, hoog op de agenda moet staan. Maar ook omdat het benaderen van de woonopgave in samenhang moet worden gezien met het aanpakken van de klimaatopgave en de opgave om de sociale inclusie in steden en dorpen te bevorderen.

Hoe kunnen de uitdagingen op het gebied van wonen duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt?

Wilt u:
• meer informatie over de Open Oproep Anders werken aan wonen;
• ontdekken wat ontwerpkracht voor uw vraagstuk kan betekenen;
• kennismaken met potentiële samenwerkingspartners en ontwerpers voor deelname aan de open oproep?

Eindhoven
in samenwerking met: Architectuurcentrum Eindhoven
datum: donderdag 20 januari
tijd: 15.30 – 18.00 uur
locatie: online
Meer informatie en aanmelden >

Rotterdam
in samenwerking met: Architectuur Instituut Rotterdam (AIR)
datum: donderdag 3 februari (was voorheen 27 januari)
tijd: 15.00 – 17.00 uur
Meer informatie en aanmelden >

Groningen
in samenwerking met: Platform voor Groningen, Architectuur en Stedenbouw (GRAS)
datum: donderdag 17 februari
Meer informatie volgt snel.

Utrecht
in samenwerking met: Architectuurcentrum Aorta
datum: donderdag 24 februari
tijd: 15.00 – 17.30 uur
Meer informatie en aanmelden >