<
actueel / nieuws

Regionale bijeenkomsten over onderwijs en kinderopvang

15 maart 2011

Het afstemmen van goede samenhangende arrangementen voor onderwijs en kinderopvang is onderwerp van zes regionale bijeenkomsten in april. Er zijn bijeenkomsten in Utrecht (5 april), Eindhoven (7 april), Groningen (12 april), Rotterdam (14 april), Amsterdam (19 april) en Zwolle (21 april). Schooldirecteuren en ondernemers in de kinderopvang, bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten zijn uitgenodigd mee te denken over:

ontwikkeling van vraag en aanbod in de kinderopvang

samenwerking onderwijs en kinderopvang

slim ruimtegebruik in bestaande en nieuwe (school)gebouwen

exploitatie en beheer

financiering

strategische overwegingen van schoolbesturen

Tijdens de bijeenkomsten is er alle gelegenheid kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en interessante ideeën of oplossingen te bespreken.

Meer informatie is per bijeenkomst te vinden op netwerkbureaukinderopvang.nl Hier kunt u zich tevens aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Initiatief
Het SfA maakt deel uit van het netwerk Agenda Gebouwen voor kinderen. Een initiatief van het Netwerkbureau kinderopvang in samenwerking met VNG, de PO-raad, MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, landelijk Steunpunt Brede Scholen, Servicecentrum Scholenbouw en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Doel is gebruik te maken van elkaars expertise en netwerken om zoveel mogelijk effect te bereiken in de verbetering van gebouwen voor kinderen.