<
actueel / nieuws

Rentevrije lening aanvragen bij het Fonds Kwadraat

11 mei 2017

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds Kwadraat werken sinds 2014 samen in het verstrekken van rentevrije leningen aan ontwerpers en makers. De samenwerking biedt makers en ontwerpers die subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds, de mogelijkheid om zonder extra toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat aanspraak te maken op een rentevrije lening van maximaal € 8.000 van Fonds Kwadraat.

Als een voorstel van een ontwerper positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds en er is aanvullende financiering nodig (omdat een deel van het voorstel niet subsidiabel is of omdat extra geld nodig is), dan kan een rentevrije lening worden verstrekt zonder toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat. Door deze samenwerking is er extra kapitaal beschikbaar voor talentvolle makers en ontwerpers voor het realiseren van activiteiten die passen binnen het beleid van het Stimuleringsfonds.

De lening kan worden aangevraagd voor:

onderdelen van door het Stimuleringsfonds ondersteunde voorstellen die niet subsidiabel
zijn of als extra financiering naast het door het Stimuleringsfonds toegekende bedrag;
door het Stimuleringsfonds positief beoordeelde projecten die wegens gebrek aan
middelen bij het Stimuleringsfonds niet (geheel) in aanmerking komen voor subsidie;
het vervolg van een plan of project dat in de afgelopen 12 maanden positief is beoordeeld
door het Stimuleringsfonds.

Belangrijke informatie:
De aanvraag voor de lening moet binnen de doelstelling van Fonds Kwadraat vallen;
De aanvraag wordt ingediend via de website van Fonds Kwadraat;
Fonds Kwadraat toetst de financiële situatie van de aanvraag op dezelfde manier als bij
reguliere aanvragen;
Bij een lening van meer dan € 5.000 is een borgstelling vereist;
De lening wordt in maximaal 3 jaar in maandelijkse termijnen afgelost.

Voorbeelden
Er kan bijvoorbeeld een rentevrije lening worden verstrekt voor een onderzoek of een werkperiode, de presentatie van nieuw werk in binnen- en buitenland, de investering in een productie of een publicatie, voor het maken van website en voor de aanschaf van apparatuur en gereedschap. Ook kleine instellingen of samenwerkingsverbanden kunnen een lening aanvragen voor een project of productie. Lees hier welke ontwerpers in de periode 2014-2016 een lening ontvingen.

Doelstelling
Het doel van deze samenwerking is om makers en ontwerpers verder te laten bouwen aan de professionalisering van hun praktijk en het ondernemerschap. Ook zonder een toekenning van het Stimuleringsfonds kunnen ontwerpers terecht bij het Fonds Kwadraat. Fonds Kwadraat verstrekt rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen, makers en ontwerpers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneloes van der Leun van het Stimuleringsfonds of Francine Mendelaar van het Fonds Kwadraat.

website

www.fondskwadraat.nl