<
actueel / nieuws

Resultaten The Art and Science of Dementia Care

21 november 2016

Zes interdisciplinaire teams van ontwerpers, wetenschappers, producenten en zorgprofessionals onderzochten vanaf het najaar van 2014 de verbetering van de leefomgeving van dementerenden. Simpele ingrepen in het interieur blijken indrukwekkende oplossingen te bieden.

Het project betreft een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Cordaan. Kenmerkend voor het gehele traject is met name de werkwijze geweest: het feit dat het onderzoek door interdisciplinaire teams op locatie - namelijk op drie zorglocaties van Cordaan - is uitgevoerd. Doel is het benutten en delen van recente wetenschappelijke kennis en het betrekken van gebruikers - zowel bewoners als zorgpersoneel - bij het ontwerpen van verbeteringen aan bestaande zorggebouwen.

Een ontmoeting
Ariane van Dijk, huisvestingsmanager van Cordaan vertelt over het onderzoekstraject: 'De deelnemers uit verschillende disciplines spraken elkaars taal niet. Tegelijkertijd zagen we daar waar juist die afstanden overbrugd werden veel energie, enthousiasme en inspiratie ontstaan. In essentie gaat het om aandacht. Ontwerpers bieden een luisterend oor aan de behoeftes van bewoners en zorgverleners. En zorgverleners zijn verrast over de mogelijkheden die kleine ontwerp-interventies hen bieden in hun werk.'

Lees hier meer over de projecten die voortkwamen uit het onderzoekstraject:
Voor het nu
Tactiel Textiel
Tuin aan tafel
VergeetdeMensNiet
Hemelsbed
Kamerschermen
Schommelbank
Herinneringsplekken
De Generatietuin
Mindspaces
Collectieve Open Leefomgeving

Werkwijze
In juni 2014 zette het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Ontwerp & Dementie uit, in het kader van het AARO programma Zorghuivestiging. Een adviescommissie selecteerde 12 ontwerpers die in 6 interdisciplinaire teams aan de slag gingen.

Het project - onder leiding van Caro van Dijk en Henri Snel - bestond uit 3 fases:

Laboratorium-fase oktober 2014 tot januari 2015:
In het Laboratorium staat het uitwisselen van informatie centraal. Met een grondige verkenning van beschikbare wetenschappelijke kennis, projecten en producten wordt nadrukkelijk de diepte gezocht. Dit gebeurde in drie thematische sessies over tactiliteit & geur, licht & kleur en materialiteit & geluid. Bekijk hier de video-impressie van de sessies:


 • Atelier-fase januari t/m juni 2015:
  In de atelierfase staat het ontwerpend onderzoek en het maken centraal. Op drie zorglocaties testen de teams samen met de bewoners en het zorgpersoneel. Tussentijdse reflectie vindt plaats in twee bijeenkomsten, waarin de teams hun (tussen)resultaten presenteren aan elkaar en aan de klankbordgroep.
  Bekijk hier de video:

 • Podium-fase juli t/m september 2015:
  Tijdens de podiumfase draait het om de presentatie, het dialoog, de confrontatie en reflectie. Door middel van een bijeenkomst tijdens de Dutch Design Week 2015 en twee expertmeetings op de zorglocaties van Cordaan tonen de deelnemers aan het brede werkveld van dementiezorg en zorginnovatie de resultaten van het onderzoek. Bekijk hier de terugblik van de bijeenkomst Ontwerp & Dementie tijdens de Dutch Design Week. Lees hier het verslag 'Dichtbij de mens' over de expertmeeting op 19 november 2015 en lees hier het verslag 'Netwerken van betekenis' van de expertmeeting op 10 december 2015.
  Van 22 t/m 30 oktober 2016 presenteerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de tentoonstelling Intensive Care op de Dutch Design Week, waarin een aantal prototypes uit The Art and Science of Dementia Care werden gepresenteerd.

  Meer over zorg
  Zorg is een belangrijk thema van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
  In het kennisdossier Zorg verzamelt het fonds de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

  Blijf op de hoogte
  Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die het Stimuleringsfonds organiseert met betrekking tot zorg? Meld u aan voor de nieuwsbrief Zorg, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.