<
actueel / nieuws

Resultaten Urban Labs in 5 films

08 augustus 2017

In 2015 startte UN-Habitat en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een samenwerking op waarbij 20 ontwerpers de kans kregen om samen met partners in vijf Urban Labs te werken aan opgaven in Accra (Ghana), Mexico City (Mexico), Yangon (Myanmar), Gaza (Palestina) en Tacloban (de Filipijnen). De ontwerpers werken gedurende een jaar in een van de labs in een internationaal en multidisciplinair team samen aan urgente opgaven, die op voorspraak van de steden of stedelijke gebieden zijn geformuleerd. Bekijk de resultaten van deze onderzoeken in de 5-delige videoserie:

Urban Lab Ghana - Ningo Prampram - Planned City Extension in the Greater Accra Region
De groei van Accra is een bron van zorg: het is in dertig jaar tijd uitgegroeid van een stad met een doorsnee van tien kilometer tot een doorlopende stedelijke agglomeratie die zich over meer dan zestig kilometer langs de kust uitstrekt. Goede ruimtelijke planning en ondersteuning bij het ontwerpen heeft directe invloed op het vermogen van de gemeenten om de bestaande uitdagingen het hoofd te bieden en leefbaarder en veerkrachtiger stadsdelen te laten ontstaan.
In dialoog met lokale planologen en vertegenwoordigers van de gemeente en aan de hand van bezoeken ter plekke heeft het ontwerpteam de sleuteldoelstellingen van het plan vastgesteld. In deze gesprekken is duidelijk geworden dat het creëren van een breed draagvlak van essentieel belang is om het plan van de grond te krijgen.Urban Lab Mexico - Urban Renewal Strategy in Doctores, Mexico City
In Mexico is stadsvernieuwing een belangrijke ontwikkelingsstrategie geworden. Met een adequaat kader voor stadsvernieuwing kan de stedelijke wildgroei worden aangepakt, de congestie worden beperkt en bewoners dichter bij hun werk worden gebracht.
De instelling van een SAC (Sistema de Actuación por Cooperación) moet verdere ontwikkeling van het gebied mogelijk maken. Maar dit is een nieuw en vooral economisch-juridisch instrument. De voornaamste uitdaging is te laten zien hoe toepassing van zo'n SAC kan worden gebruikt om de kwaliteit van de stad te verbeteren en nieuwe kansen te bieden aan verschillende sociale groepen in het gebied.


Urban Lab Myanmar - New Economy and New Paradigm, Yangon
Sinds 2011 is er in het land een algemene trend zichtbaar in de richting van sociale en economische liberalisering en een meer marktgerichte economie, wat onvermijdelijk zal leiden tot een toenemende verstedelijking. De opdracht is een veelomvattend masterplan op te stellen voor een exemplarische stadsuitbreiding voor het stadsdeel Htantabin in het westelijk deel van de hoofdstad Yangon, waar zes nieuwe uitbreidingsgebieden gepland staan die de snelle bevolkingsgroei van de hoofdstad moeten opvangen. Doel is samen met lokale planologen een masterplan en een implementatiestrategie te ontwikkelen aan de hand van de onlangs geformuleerde richtlijnen voor stedelijke planning.

Urban Lab Palestina - Build Back Better in Khuza'a
Vernietiging op grote schaal van woningen en infrastructuur, ontheemding en onvoldoende opvang, grondschaarste en territoriale versnippering ten gevolge van de Israëlische bezetting van Palestina vormen momenteel de belangrijkste problemen voor de Palestijnse nederzettingen. Onlangs heeft UN-Habitat het initiatief genomen om te laten zien dat een participatoire ontwerpaanpak in post-conflictsituaties kan werken. In moeilijke omstandigheden met beperkte logistieke en andere middelen helpt het team van internationale deskundigen de lokale partners een nieuwe en vernieuwende benadering te ontwikkelen voor stedelijke wederopbouw, die in Kuza'a kan worden getest en in andere gebieden in Gaza kan worden gekopieerd.

Urban Lab Filippijnen - Resilience to climate change, Tacloban City
Tacloban was een van de steden die in 2013 zwaar werden getroffen door de orkaan Yolanda. Toen het team in Tacloban arriveerde, werd al snel duidelijk dat daar geen sprake was van een post-rampsituatie, maar van een post-hulpsituatie: de orkaan Yolanda en de nasleep daarvan hadden een dynamisch en uitgebreid proces van herstelplanning in gang gezet waarbij veel hulporganisaties financiële en deskundige steun boden, vrijwilligers 'mapathons' organiseerden en de lokale overheid bij veel planningsworkshops werd uitgenodigd. Het team besloot onmiddellijk zijn oorspronkelijke opdracht te herformuleren: van het ontwikkelen van herstel- en hervestigingsplannen werd de aandacht verlegd naar het geven van adviezen over de ontwikkeling van omvattende bestemmingsplannen en de integratie van de talrijke inmiddels gebouwde nederzettingen in een geïntegreerd en duidelijk gestructureerd stadsplan

Wereldwijd is verstedelijking de grootste opgave. Nederland erkent het belang van een hoogwaardige verstedelijking bij het verbeteren van de levensomstandigheden en het bestrijden van klimaatvraagstukken. Het Stimuleringsfonds zet zich in om coalities te smeden, waarin ontwerpvaardigheden gekoppeld worden aan andere disciplines, zoals civiele techniek, smart technology, financiële expertise en watermanagement.

De Urban Labs film
Naast de films die afzonderlijk focussen op de verschillende opgaven is er een algemene film geproduceerd over de integrale benadering in grootstedelijke vraagstukken (30 minuten):