<
actueel / nieuws

Ruimte voor Gezondheid

31 oktober 2012

Hoe kunnen we gezonder ouder worden? En welke rol speelt daarbij onze woon- en leefomgeving?
Het tweedaagse congres Ruimte voor Gezondheid. Healthy Cities: onze leefomgeving als medicijn op 15 en 16 november in het Universitair Medisch Centrum gaat in op het actuele thema Healthy Ageing.

Gebrek aan beweging, te veel en ongezond eten hebben consequenties voor onze gezondheid. Naarmate we ouder worden liggen (welvaarts)ziekten op de loer: obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten en kanker. Zij zijn een bedreiging voor de gezondheid van jong en oud en leggen bovendien een extra druk op ons zorgstelsel.

Preventie
Steeds meer onderzoek wijst ons op mogelijke oplossingen. Veranderingen en aanpassingen van onze levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren kunnen preventief zijn. Ook de kwaliteit en inrichting van onze steden en dorpen en ons landschap spelen een rol bij het gezonder leven. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor groen en landschap, voor 'beweegvriendelijke' wijken, sociale samenhang en sport in de buurt. Hier ligt een opgave voor gemeenten, beleidsmakers, stedenbouwers, landschapsontwerpers en wellicht ook verzekeraars en zorgprofessionals.

Initiatief
Het congres is een initiatief van het UMCG, TNO, het Healthy Ageing Network Noord-Nederland en het Planbureau van de Leefomgeving. Het geeft een overzicht van actueel onderzoek, draagt slimme oplossingen aan, belicht best practices en gaat in op de van oudsher sterke maar door velen vergeten band tussen stedenbouw, ruimtelijke planning en gezondheidszorg.

Meer informatie over het congres, de sprekers en het programma is te vinden op www.ruimtevoorgezondheid.nl. Hier kunnen geïnteresseerden zich tevens aanmelden.