<
actueel / nieuws

Ruimte voor Stadsland[-]bouw in Rotterdam

13 april 2011

Steeds meer steden gaan op zoek naar mogelijkheden om zelf in hun voedsel te voorzien. Voor ontwerpers een kans om juiste locaties te vinden en voorstellen aan te dragen voor toepassingen en bijbehorende ontwerpoplossingen. Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek ontving subsidie van het SfA om onderzoek te doen in Rotterdam.

Voedsel verbouwen in de stad Rotterdam? Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek benaderde zijn onderzoeksvraag vanuit een ruimtelijk, sociaal-cultureel en milieutechnisch opzicht. Stadslandbouw kan voor al deze onderwerpen een concrete oplossing bieden: een aangenamer klimaat, meer bedrijvigheid, samenwerking tussen bewoners en een directe toegang tot verse producten.

Kansenkaart
Na literatuurstudie en inventarisatie van historische en recente voorbeelden van stadslandbouw zijn, in samenwerking met experts van TU, WUR en Eetbaar Rotterdam, vier landbouwtypes benoemd die geschikt zijn voor Rotterdam. Op een kansenkaart zijn gebieden aangegeven, waar de omstandigheden in de stad het meest gunstig zijn voor elk gekozen type.

Charlois
Voor vier locaties is een schetsontwerp gemaakt. In elk ontwerp zijn een of meerdere landbouwtypes ingezet die spelen met de specifieke problematiek van de locatie. Zo biedt een dakkas in Charlois werkgelegenheid en beperkt de wateroverlast.

Integraal onderzoek
In het onderzoek van Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek wordt ruimtelijk ontwerp in samenwerking met experts uit andere disciplines ingezet als deel van een integrale benadering van stadslandbouw, geïnspireerd op de visie van Eetbaar Rotterdam. Een uitgebreidere samenvatting van het onderzoek is hier te downloaden.

Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek
WUR
Eetbaar Rotterdam