<
actueel / nieuws

Samenwerking MVO en Stimuleringsfonds

09 januari 2015

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een samenwerking aangegaan met MVO Nederland, de organisatie in Nederland die ondersteuning biedt aan ondernemers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij invulling van hun maatschappelijke rol.

Verstedelijking zorgt voor kansen, met name voor het Nederlands MKB. Maar hoe kun je als ontwerper of architect inspelen op deze internationale groeimarkt en concurreren met grote internationale projectontwikkelaars en staatsbedrijven? “Vorm coalities en speel in op de kracht van de informele sector in de stad”, stelt Marjolijn Wilmink van MVO Nederland. Om dit te faciliteren is het Stimuleringsfonds een samenwerking aangegaan met MVO Nederland.

Het Stimuleringsfonds en MVO koppelen diverse vooruitstrevende ondernemers aan architecten, stedenbouwers en ontwerpers in concrete projecten. Hierin staan duurzame businessmodellen en nieuwe coalities centraal. De samenwerking gaat een aanjagende en verbindende rol vervullen, niet alleen tussen de sectoren, maar ook om vraag met aanbod te verbinden.

“Er is dringend behoefte aan duurzame en betaalbare ontwikkelingsmodellen voor steden in diverse delen van de wereld. Dit vraagt om een integrale aanpak en meervoudige waardecreatie . En daar is Nederland als 'sustainable urban delta' goed in, dit is een belangrijk exportproduct”, stelt Wilmink. “Maar als individuele architect of ontwerper is het ondoenlijk om alleen aan deze opdracht te gaan staan”, vindt Janny Rodermond, directeur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Via de website www.grensverleggers.nl van MVO zijn voorbeelden van internationale samenwerkingen te volgen.