<
actueel / nieuws

Samenwerking Stimuleringsfonds en Materiaalfonds

28 januari 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een samenwerking aangegaan met het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving. Het doel is door een slimme financieringsstrategie meer projecten in de creatieve industrie te ondersteunen, het draagvlak te vergroten en ondernemerschap te stimuleren. Met een positieve subsidie beoordeling komt een projectvoorstel automatisch in aanmerking voor een aanvullende rentevrije lening.

Het Materiaalfonds is een onafhankelijke stichting die talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid biedt een lening af te sluiten. Zo kunnen zij zelf in hun werk investeren en hun plannen realiseren. De formule van het Materiaalfonds is simpel en doeltreffend: geld wordt rentevrij uitgeleend en komt via een betalingsregeling in de loop van de tijd weer terug in het fonds, zodat het geld opnieuw en voor andere projecten kan worden ingezet. Sinds zijn oprichting in 1972 heeft het Materiaalfonds inmiddels zo'n 1890 projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van bijna € 6,6 miljoen.

Hoe en wie?
In 2014 verstrekt het Materiaalfonds maximaal 22 leningen aan voorstellen die positief beoordeeld zijn door het Stimuleringsfonds en die behoefte hebben aan zo'n lening. Bij het Materiaalfonds zal hun voorstel niet inhoudelijk worden beoordeeld; het fonds sluit zich automatisch aan bij het besluit van het Stimuleringsfonds: subsidie en lening kunnen worden aangevraagd bij één loket. Het Materiaalfonds verstrekt renteloze leningen van gemiddeld € 3.500; met een maximum van € 8.000. De looptijd van een lening bedraagt maximaal 3 jaar.

Procedure
Met de subsidietoekenning vanuit het Stimuleringsfonds kan de ontwerper contact opnemen met Francine Mendelaar van het Materiaalfonds, om een aanvullende lening af te sluiten. De lening betreft hetzelfde culturele project of productie en/of onderzoek dat door het Stimuleringsfonds is gehonoreerd.

Lening
Natuurlijk kun je als ontwerper of kunstenaar ook meteen een lening aanvragen bij het Materiaalfonds, bijvoorbeeld als je aanvraag is afgewezen bij het Stimuleringsfonds. In dat geval word je aanvraag beoordeeld volgens de reglementen van het Materiaalfonds.

>> www.materiaalfonds.nl