<
actueel / nieuws

Save the date: Proeftuin NL VR-excursies

08 augustus 2017

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en bureau Het Noordzuiden nodigen u van harte uit voor een reeks van vier bijeenkomsten in het kader van ons traject 'Proeftuin NL'. Hierin zult u meer te weten komen over het hoe en wat en de waarde van experimenten in de hedendaagse ruimtelijke ontwikkeling en wordt u door de VPRO meegenomen op VR-excursies langs inspirerende praktijkvoorbeelden uit de Nederlandse praktijk van stadslabs.

aanleiding
Nederland heeft een lange en rijke traditie met experimenteren op het gebied van ruimtelijke ordening. Hierbij is altijd veel aandacht besteed aan de wisselwerking tussen maatschappelijke vraagstukken en de ruimtelijke inrichting van ons land. In de afgelopen drie jaar heeft het Stimuleringsfonds een netwerk van circa 40 stadslabs opgebouwd. Hierin wordt door het hele land met nieuwe samenwerkingsvormen tussen lokale overheden, stadmakers, ondernemers en institutionele partijen geëxperimenteerd om lokale initiatieven te ontwikkelen die antwoorden formuleren op die vraagstukken.

Om te bepalen welke lessen uit deze en andere ruimtelijke experimenten - zoals living labs, broedplaatsen, pilots en werkplaatsen - getrokken kunnen worden is in 2015 tijdens het Jaar van de Ruimte het traject 'Proeftuin NL' gestart. Hieruit bleek dat de waarde van het ruimtelijke experiment breed wordt onderkend, maar dat het leren, verspreiden en opschalen nog te weinig aandacht krijgt. Hun waarde wordt hierdoor vaak niet volledig benut. Met deze reeks bijeenkomsten geven wij hier graag gehoor aan.

vier bijeenkomsten
In vier interactieve middagen zoeken wij aan de hand van inspirerende rondleidingen, VR excursies, presentaties en debatten antwoorden op deze vragen. In iedere bijeenkomst staat een grote maatschappelijke opgave centraal. Omdat het opstarten en effectief inzetten van labs een leerproces is, is het delen van kennis van groot belang. Niet alleen voor de labs zelf, maar voor alle betrokken partijen die geïnteresseerd zijn of zouden moeten zijn in nieuwe democratische vormen van samenwerking.

Nieuwsgierig geworden hoe dit voor u kan werken? Kom dan naar onze ProeftuinNL bijeenkomsten:

5 oktober 13.00-17.30 uur - Utrecht - Herbestemming en cultureel programmeren
10 oktober 13.00-17.30 uur - Leiden - Binnensteden en leefbaarheid
26 oktober 13.00-17.30 uur - Dordrecht - Klimaatadaptatie, water en energie
31 oktober 13.00-17.30 uur - Amsterdam - Transformatie en verdichting in steden

Bij deze bijeenkomsten wordt u 's middags door verschillende stadslabs op locatie ontvangen. De VPRO neemt u mee op meerdere virtual reality-excursies naar inspirerende projecten, waarin de resultaten van de labs en hun experimentele werkwijze worden getoond. En Stadslaboranten en betrokken overheden krijgen een podium om ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan.

We hopen u op alle vier de ProeftuinNL bijeenkomsten te mogen begroeten en kijken uit naar een inspirerende reeks. Uiteraard bent u ook welkom om aan 1 of 2 bijeenkomsten deel te nemen.

aanmelden
U kunt zich aanmelden door uiterlijk 28 september een e-mail te sturen aan architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ProeftuinNL + datum.

nadere informatie
Maarten Tas (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) - m.tas@stimuleringsfonds.nl
Edwin van Uum (Het Noordzuiden) - edwin@noordzuiden.nl