<
actueel / nieuws

Scholenbouwatlas

19 september 2012

Wat zijn de mogelijkheden van transformatie van bestaande gebouwen voor het onderwijs? De website Scholenbouwatlas brengt de verbouwingsopgave bij het basisonderwijs en kinderopvang in beeld, maar is nog in opbouw. Kent u een inspirerend verbouwproject dat is gerealiseerd? Op de site kunt u voorbeelden van verbouwde basisscholen voordragen.

Het verbouwen van basisscholen is een opgave van deze tijd. Meer dan voorheen wordt de opwaardering van het bestaande gebouw en hergebruik overwogen, als alternatief voor nieuwbouw. Gebouwen moeten daarbij inspelen op nieuwe wensen en omstandigheden. Zo stelt het huidige onderwijs specifieke eisen aan het gebruik van groepsruimtes en gangzones. Allerlei vormen van kinderopvang en wijkvoorzieningen worden gecombineerd met het basisonderwijs. Ook opvattingen over passend onderwijs en duurzaamheid zijn van invloed op het gebouw. Bovendien stagneert de bouw van nieuwe wijken, terwijl in herstructureringsgebieden en krimpregio's een herschikking van voorzieningen plaats vindt.

Gerealiseerd
De website wil een verzameling aanleggen van typerende voorbeelden van gerealiseerde projecten. Per gebouw wordt ingezoomd op relevante thema's zoals: Welke ruimtelijke mogelijkheden zijn er voor nieuwe onderwijsvormen? Hoe zien de gemeenschappelijke ruimtes en overblijfruimtes eruit? Is er een ruimtelijke integratie tussen opvang en onderwijs?

Project
De Scholenbouwatlas is een onderzoeksproject van architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester, TU Delft, PO-raad, BNA en Architectuur Lokaal. Onderzoekers en studenten analyseren hoofdthema's van de transformatieopgave. Later worden een aantal beschouwingen van onderzoekers aan de website toegevoegd.
Dit project kwam tot stand met ondersteuning van het Stimuleringsfonds.

Lay-out #20
Ook Arconiko architecten onderzochten de mogelijkheden van transformatie van bestaande gebouwen voor het onderwijs. In Lay-out #20 'De Grote Schoolverbouwing. De meerwaarde van schooltransformaties in het basisonderwijs' zijn zeven ontwerpstrategieën geanalyseerd en getoetst aan de hand van drie typen schoolgebouwen. Gebruikers en betrokkenen werden gevraagd naar hun dagelijkse ervaringen.
>> Lay-out #20

Krimpscholen
Op vrijdag 14 september presenteerden zes teams van jonge architecten hun ontwerpoplossingen voor basisscholen die als gevolg van krimp leeglopen. Organisatie ontwerplab BNA Onderzoek en de Stichting Scholenbouwmeester Noord-Nederland
>> Krimpscholen op architectenweb.nl
Zie ook: De biografische keuken van de maatschappij

>> Project Scholenatlas

>> website Scholenatlas