<
actueel / nieuws

Selectie herbestemming Rijksvastgoed

25 maart 2014

De open oproep herbestemming leegstand Rijksvastgoed leverde bijna 100 voorstellen op, per regio is één voorstel geselecteerd. Drie teams van ontwerpers en onderzoekers ontwikkelen nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van gebieden met leegstaande en ongebruikte gebouwen in Dordrecht, Den Haag en de Achterhoek.

De open oproep herbestemming leegstand Rijksvastgoed leverde bijna 100 voorstellen op. Deze teams van ontwerpbureaus met experts op onder meer ruimtelijk, economisch en sociaal gebied dienden een grote diversiteit aan ideeën in voor de aanpak van deze opgave in een van de regio's.
De bureaus zijn geselecteerd op basis van hun visie op de opgave, de opzet van het onderzoek en de deskundigheid van de in te zetten teams. Door Rijk en regio is separaat een voorselectie gedaan waarna door één afgevaardigde van beide partijen samen met het Stimuleringsfonds de definitieve selectie is uitgevoerd.

Geselecteerde teams
Per regio is door de samenwerkende partners één team geselecteerd:

Dordrecht, opgave; kantorenlocaties in Schil-West en de relatie met de historische stad: Voor de regio Dordrecht is het voorstel van Bureau Enno Zuidema, UrbanXchange, Diederendirrix en Q Makelaars geselecteerd.
Den Haag, opgave; transformatie van kantoren en andere gebouwen als motor voor een vitale stad: Bij de regio Den Haag ging de voorkeur uit naar het voorstel van The Cloud Collective, Braaksma & Roos architecten, Alterra en Delva Landscape Architects.
Achterhoek, opgave; leegstand van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, buurthuizen en sportaccomodaties, in een gebied dat demografisch flink in beweging is: In de Achterhoek is het voorstel van Karres en Brands, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en stad kwadraat verkozen boven de andere voorstellen.

Ieder team ontvangt €25.000 voor het vervolgtraject. Hierin gaan Rijk, regio en ontwerpteams gezamenlijk aan de slag. De resultaten worden op de IABR gepresenteerd tijdens een themadag over herbestemmen.

Zie ook de webpagina van Rijksoverheid.nl.