<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep ADE Sound Lab 2016

07 juli 2016

Tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) van 19 t/m 23 oktober 2016 krijgen twaalf ontwerpers de gelegenheid om hun werk te presenteren op ADE Sound Lab. Dat is het resultaat van de Open Oproep die onlangs is uitgezet. Het verdiepende programma ADE Sound Lab organiseert het Stimuleringsfonds samen met het ADE, en is gericht op experiment en innovatie op het gebied van geluid, klanksynthese en visualisaties van licht en geluid.

De Open Oproep ADE Sound Lab 2016, die het Stimuleringsfonds in mei van dit jaar uitschreef, heeft in totaal 31 inzendingen opgeleverd. De ingezonden voorstellen zijn door het fonds ter advies voorgelegd aan Kristina Andersen (STEIM), Gijs Verburg (Amsterdam Dance Event) en Sjam Sjamsoedin (Amsterdam Dance Event). Uit de voorstellen zijn 12 projecten geselecteerd.

Algemene indruk
De adviescommissie was te spreken over de kwaliteit van de ontvangen voorstellen. De commissie merkt op dat, in vergelijking met de Open Oproep uit 2015, meer makers en muzikanten met een professionele werkpraktijk hebben gereageerd.

Selectie
Bij het maken van de selectie heeft de adviescommissie hoofdzakelijk gekeken naar projecten die binnen de brandbreedte van ADE Sound Lab vallen, en tevens aansluiting vinden op het thema 'frequencies'. De adviseurs hebben gelet op de mate van innovatie, originaliteit en presentatiemogelijkheden van de projecten. De installaties, performances en instrumenten moeten zowel conceptueel als esthetisch prikkelend zijn voor bezoekers van het evenement. Bij het beoordelen van de voorstellen is nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van de plek waar ADE Sound Lab 2016 plaats zal vinden. Installaties en instrumenten die een eigen ruimte nodig hebben zijn daarbij minder geschikt bevonden.

Na uitvoerig beraad zijn de volgende twaalf voorstellen geselecteerd:

Sonoscope & Audiograph - Ricky van Broekhoven
Formonium - Arvid Jense
Reflections on Feedback – Naivi
Fields of Frequencies – Lidy Six
Dato DUO hackathon/jam – David Menting
Cynechine - Mariska de Groot
OTO Emissions – Thomas Ankersmit
Synaesthesia - Michele Abolaffio
Recursions – Cyspe / DEFRAME / FIBER
Polaris – Nick Verstand
Neo – Lola Gielen
Sensory Showers - Felipe Ignacio

Vervolgtraject
De inzenders van de geselecteerde voorstellen ontvangen elk een subsidiebedrag van maximaal €7.500,- voor het presentatieklaar maken van hun project. Een projectmanager vanuit Amsterdam Dance Event onderhoudt contact met de aanvragers over de plaatsing van de installaties en performances op de aan te wijzen locatie. Tijdens ADE Sound Lab 2016 vindt er een speciaal presentatiemoment plaats waarvoor nationale en internationale culturele partijen uitgenodigd worden.

Beeld: Laser & Mirrors Installation by Naivi