<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Applied Games

27 januari 2016

Eind 2015 schreef het Stimuleringsfonds een Open Oproep uit gericht op Applied Games. Met de Open Oproep wil het fonds het genre van de applied games verkennen voor toekomstig beleid en onderzoek naar nieuwe vormen van gameplay in de context van maatschappelijke opgaves stimuleren. Uit 70 voorstellen zijn 6 projecten geselecteerd.

De belangstelling voor de oproep was met 70 voorstellen zeer groot. Voor de Open Oproep is een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld. Het grote aantal aanvragen en de kwaliteit van een brede groep voorstellen zorgden voor een sterke competitie. De adviescommissie spreekt dan ook van een sterke selectie waarover brede consensus bestaat. Het Stimuleringsfonds gaat zich inspannen om met de geselecteerde projecten het komende jaar een kennisuitwisselingstraject op te zetten.

Alle ingediende voorstellen zijn voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie bestaande uit Jeroen van Mastrigt-Ide, namens het Gamefonds, Adriaan Wormgoor namens de Deelregeling E-cultuur en onafhankelijk adviseur Alma Schaafstal. Na uitvoerig beraad is de commissie tot de volgende selectie gekomen:

BeastMaster – Flavour i.s.m. Diabetesfonds, TNO
Beastmaster spreekt jongeren met overgewicht of obesitas in een vroeg stadium aan en stimuleert hen gedragspatronen te doorbreken. De game richt zich op het versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de speler die in het spel een dier moet trainen met overdracht van eigen energie.

Wind Tales - Wind Tales i.s.m. onder meer Universiteit van Utrecht, UMC St Radboud
Wind Tales is een game voor kinderen met Cystic Fibrosis (CF) en in de toekomst ook toepasbaar voor mensen met COPD. De game is gericht op de ademhalingsoefeningen die deze kwetsbare groep patiënten dagelijks moeten doen. Dit moet gaan leiden tot een betere kwaliteit van leven.

Zhobia Justice for All - &ranj Serious Games i.s.m. PeaceNexus
In Zhobia Justice for All kan in spelvorm geëxperimenteerd en geoefend worden in het bewerkstelligen en bevorderen van vrede in post-conflict gebieden. Het spel is gericht op training van professionals die werken in een complex stakeholder veld en zal gebruikt gaan worden door verschillende internationale instituten.

Deep - Monobanda, in samenwerking met Radboud Universiteit
Deep is een meditatieve VR-ervaring, die zich afspeelt in een onderwaterwereld. Door middel van ademhaling kan de deelnemer door de omgeving navigeren. De game heeft als doel stress, angst en milde depressies te verlichten.

Moving Stories IJsfontein i.s.m. het Trimbos instituut
IJsfontein en het Trimbos instituut ontwikkelen een gevalideerd prototype voor een game die beoogt het complexe onderwerp depressie en suïcide bespreekbaar te maken onder middelbare scholieren en docenten.

Flyway - Grendel, i.s.m. onder andere Statuur, Kening fan 'e Greide, Rijksuniversiteit Groningen en Staatsbosbeheer
Flyway is een mobiele game die de migratieroute van de grutto volgt van Friesland tot Senegal. De speler moet ervoor zorgen dat de gruttogemeenschap van het jaar 1890 tot het jaar 2050 kan overleven.

Voor meer informatie over de Open Oproep zie: Open Oproep Applied Games.