<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Fresh Perspectives #2

03 juli 2018

Uit de 29 voorstellen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving naar aanleiding van de tweede Open Oproep Fresh Perspectives zijn vijf nieuwe voorstellen geselecteerd voor een ontwikkelingsbijdrage. Het gaat hierbij om bijzondere vormen van samenwerking tussen een ontwerper, maker of studio en een gerenommeerde kennispartner. Samen werken zij aan maatschappelijke vraagstukken, waaronder bewustwording rondom privacywetgeving, de problematiek rondom bodemdaling en een onderzoek naar de esthetische kwaliteit van zonnepanelen.

De oproep – met als doel ontwerpers en partijen met een sterke maatschappelijke of kennispositie samen om de tafel te krijgen – leverde een mooie variëteit aan voorstellen op. De inzendingen zijn voorgelegd aan een onafhankelijke commissie bestaande uit Albert Herder (architect bij STUDIONINEDOTS en docent Academie van Bouwkunst in Amsterdam), René Post (onderzoeker en ondernemer op het vlak van digitale cultuur), Yassine Salihine (ontwerper en docent design research KABK) en Tanja Koning (programmeur op het vlak van kunst, wetenschap & technologie).

van privacywetgeving tot circulaire viaducten
De ingediende voorstellen tonen aan dat ontwerpers en makers, afkomstig uit alle sub-domeinen van de creatieve industrie, beschikken over een grote mate van ambitie en betrokkenheid om vanuit hun praktijk bij te dragen aan alternatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In twee van de geselecteerde voorstellen gaat het daarbij om het creëren van bewustzijn door inzicht te geven in complexe processen. Zo onderzoekt het Utrechtse medialab SETUP de gevolgen van de recent ingevoerde AVG privacywetgeving in een samenwerkingstraject met het Rathenau Instituut. Ze werken verschillende speculatieve scenario's uit, op basis waarvan beleidsmakers en publiek zelf een visie kunnen vormen. Ontwerpers Kummer & Herrman ontwikkelen samen met kennispartner Deltaris een internationale campagne over de gevolgen van bodemdaling, een onderschat probleem met ingrijpende gevolgen.

 • Sinking Cities - A Global Urban Challenge, Kummer & Herrman Ontwerpers


 • Duurzaamheid is net als vorig jaar een belangrijk thema bij veel aanvragers. Marjan van Aubel richt zich samen met Energy Centrum Nederland op de esthetische kwaliteit van zonnepanelen in het kader van de energietransitie. Architectenbureau Rademacher de Vries doet binnen een breed consortium vergelijkbaar onderzoek naar de esthetische kant van gerecycled beton. Ook ontving het fonds verschillende projectvoorstellen op het gebied van gezondheidszorg. Dit leidde tot de selectie van De Wijsheidcoach, een project in de vorm van een applicatie die communicatie tussen patiënten en artsen, familie en omstanders in de laatste levensfase ondersteund.

  indruk commissie
  De commissie spreekt van een kwalitatief sterke ronde. Wel merkt ze op dat veel makers zich beter bewust zouden moeten zijn van hun positie. In plaats van producten tentoon te stellen op beurzen en designplatforms zouden makers vaker de straat op moeten en hun werk moeten presenteren in de directe omgeving van de gebruiker. De commissie heeft de verwachting dat de nu toegekende ontwikkelingsbijdragen zullen leiden tot waardevolle samenwerkingen en sterke, relevante producten. De selectie omvat projecten die vertrekken vanuit architectuur, vormgeving en digitale cultuur en zijn daarmee tekenend voor de veelzijdigheid van de Nederlandse creatieve industrie.

  De geselecteerde projecten zijn:
  Big 7 vs de Kano Club - SETUP
  De Wijsheidcoach - GainPlay Studio
  Future Solar - Marjan van Aubel
  Sinking Cities - Kummer & Herrman Ontwerpers
  Het Circulaire Viaduct - Rademacher de Vries Architecten

  Eind 2018 presenteren de geselecteerde deelnemers de resultaten van het ontwikkeltraject aan de commissie en wordt bij een positief resultaat een bijdrage voor realisering toegekend.

  Foto bovenaan: Future Solar, Marjan van Aubel