<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis

22 juli 2015

Het Stimuleringsfonds riep in mei met de Open Oproep het Nieuwe Gasthuis op tot het ontwikkelen van nieuwe concepten voor mensen met een lichte zorgvraag van tijdelijke aard. Er zijn 28 voorstellen ingediend. Vijf voorstellen ontvangen vanuit het AARO-programma Zorg een bijdrage om een volwaardige projectaanvraag op te stellen.

Het zorglandschap verandert snel. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Het beroep op lichte zorg verschuift hierdoor naar het informele netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers uit de eigen omgeving. Daar waar het sociale netwerk niet toereikend is, ontstaat een groeiend tekort aan zorg. Voor mensen met een lichte zorgvraag kan een tijdelijke opvang in de wijk of buurt uitkomst bieden. De ontwerpopgave bestaat eruit om deze tijdelijke huisvesting lokaal te verankeren. Het Stimuleringsfonds vroeg ontwerpers om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting voor mensen met een lichte zorgvraag. Het in beeld brengen van de doelgroep en een inventarisatie van hun specifieke zorgvraag maakte deel uit van de opgave.

De ingezonden voorstellen zijn ter beoordeling voorgelegd aan twee externe adviseurs: Hugo van Waarde en Evelien van Veen. Van Waarde werkt als zelfstandig zorgadviseur o.a voor zorgconcept Martha Flora, is mede-oprichter van WarmThuis en adjunct-hoofdredacteur van Denkbeeld, een tijdschrift voor psychogeriatrie. Van Veen is eigenaar van Van Veen Architecten, doceert aan verschillende opleidingen en heeft in haar architectuurpraktijk speciale aandacht voor zorgarchitectuur.

Algemene indruk
De adviseurs waren onder de indruk van de gedegen voorstellen. Er was duidelijk veel tijd besteed aan het opstellen van de plannen. Bij veel voorstellen zijn al direct relevante zorginstellingen en/of -organisaties betrokken. Ook waren ze positief gestemd over de diversiteit van de aangedragen onderzoeksgebieden.

Selectie
Bij de beoordeling hebben de adviseurs met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de samenhang hiertussen. Na uitvoerig beraad zijn de volgende vijf voorstellen boven de andere inzendingen verkozen:

THUIS IN DE WIJK - Remake, buro voor architectuur
Het Leidse Gasthuis - GAAGA
Het (Gast)huis van Welzijn - laura alvarez architecture & mauroparravicini b.v.
Carebnb - De Jong Gortemaker Algra & Twynstra Gudde
Het nieuwe GASTHAUS - Bureau B+B

Vervolgtraject
De inzenders van de geselecteerde voorstellen ontvangen ieder een subsidiebedrag van maximaal €10.000,- voor de startfase van hun project. Daarmee worden zij in de gelegenheid gesteld om hun onderzoeksvoorstel uit te werken tot een gedegen projectplan, waarmee zij een goed onderbouwde subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase van hun project kunnen indienen. In de tussenliggende periode vindt coaching en begeleiding plaats.