<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Illustratie

10 januari 2017

Het Stimuleringsfonds riep in september 2016 illustratoren en beeldmakers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige, experimentele projecten op het gebied van illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strip en graphic novel. De oproep is geïnitieerd vanuit het aanvullende programma van de Deelregeling Vormgeving. Uit 112 voorstellen zijn vijf projecten geselecteerd.

Deze Open Oproep is een verkenning naar autonome illustratieprojecten gericht op innovatie en experiment in materiaal en techniek, het werken voor of met (nieuwe) media of bijzondere samenwerkingsvormen. Het Stimuleringsfonds beoogt hiermee nieuwe ontwikkelingen binnen het domein van de illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strip, graphic novel aan te jagen.

Ingezonden voorstellen
De voorstellen zijn beoordeeld door externe adviseurs Mara Joustra, Joost Pollmann, Harriet van Reek en Job Wouters. Zij zijn onder de indruk van het grote aantal aanvragen en spreken zich positief uit over de hoge artistieke kwaliteit die uit de voorstellen en de portfolio's spreekt. Zij vinden echter dat over het algemeen durf in experiment in de voorstellen ontbreekt. De adviseurs hadden gehoopt dat de grenzen van het vakgebied en de aansluiting bij andere vakgebieden, zoals digitale media en technologie, meer zouden worden opgezocht. De adviseurs menen dat in de voorstellen weinig wordt ingegaan op hoe de experimentele of onderzoekende waarde van betekenis kan zijn voor méér dan alleen de eigen praktijk. Zij hadden bijvoorbeeld graag gezien dat vaker inzicht zou worden geboden in hoe een voorstel bijvoorbeeld bijdraagt aan een nieuwe stap voor het vakgebied of aan de maatschappelijke relevantie. Hierdoor vinden de adviseurs dat de voorstellen over het geheel genomen nog in beperkte mate nieuw perspectief bieden op illustratie en het illustratorschap.

Selectie voorstellen
Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs met name gelet op de innovatieve, experimentele of onderzoekende waarde van de portfolio's en van de voorstellen. Vanwege het grote aantal aanvragen en het beperkte beschikbare budget hebben de adviseurs voorrang gegeven aan voorstellen die zowel artistiek als inhoudelijk het beste scoorden.

De voorstellen van de volgende illustratoren en makers zijn geselecteerd:

Enzo Peres-Labourdette - Digital Biodiversity
Karst-Janneke Rogaar - Ode aan het stukmaken
Matches - Steek je vinger in de pot, een seksuele ontdekkingsreis
Victor Schaduw - Op expeditie met Kapitein Knut
Viktor Hachmang - Kortvormstrips

Beeld: Viktor Hachmang