<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Internationale Verkenningen

08 oktober 2015

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep in de zomer van 2015 ontwerpers, makers en organisaties uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen die zich richten op het opbouwen van duurzame relaties of het tot stand brengen van kennisuitwisseling op internationaal niveau. Het fonds beoogt met deze oproep inzicht te krijgen in effectieve en duurzame projectvormen van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland die vanuit een culturele invalshoek bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Eveneens wil het Stimuleringsfonds de buitenlandse vraag naar de Nederlandse creatieve industrie in kaart brengen.

De open oproep heeft in totaal 34 voorstellen opgeleverd. De ingediende voorstellen bestreken de verschillende werkterreinen van de creatieve industrie. Voorstellen waren ingediend door zowel organisaties, instellingen als makers. Bij de beoordeling van de inzendingen heeft het fonds zich door drie externe deskundigen laten adviseren: Bertan Selim, Pepijn Verpaalen en Joanna van der Zanden. De volgende 9 voorstellen zijn geselecteerd:

A Goood Foundation – Hola Argentina
Het doel van de verkenning van Goood Foundation is een langdurige samenwerking tussen Nederland en Zuid-Amerika op het gebied van duurzaamheid. Het startpunt is een expertmeeting in Buenos Aires om de problematiek te bespreken, kennis en ervaring uit te wisselen en een aantal gezamenlijke pilotprojecten op te zetten.

Studio ROSA – Towards Participatory Urban Design and Strategic Planning in Rwanda
Studio ROSA werkt samen met het initiatief Urban Sustainability Rwanda in deze verkenning. Zij hebben als doel om in Rwanda de aandacht te vestigen op het belang van stedelijke planning en beleid. De verkenning bestaat uit een serie workshops in Nederland en Rwanda, met een gebied in Kigali als specifieke case.

Lily66 – Tainan
In de oude hoofdstad van Taiwan, Tainan, verdringt de huidige massaproductie bijna de lokale ambachtsindustrie en kleine familiebedrijven. Ontwerpbureau Lily66 en Gerard Jasperse stellen een verkenning voor naar de mogelijke samenwerking tussen Nederlandse ontwerpers, Taiwanese ontwerpers en ambachtsmensen.

Kopvol Architecture & Psychology – Dutch Design versus German anxiety
Kopvol initieert een verkenning naar de inpassing van Nederlands ontwerp in de Duitse ziekenhuiscultuur. Ze signaleert dat er in Duitsland veel aandacht is voor renovatie en nieuwbouw in de gezondheidszorg, maar dat er geen ruimte is voor ontwikkeling van innovatieve of technische concepten. De verkenning bestaat uit het opzetten van een pilot in het universiteitskinderziekenhuis in Freiburg.

NOHNIK architecture and landscapes – Bestemming IJsland
NOHNIK verkent de varianten van slim ontworpen en duurzame recreatielandschappen. Specifiek richt het ontwerpbureau zich op IJsland, waar het aantal toeristen hoger is dan het bewonersaantal. NOHNIK ziet een kans om IJslandse expertise op het gebied van toerisme te combineren met Nederlandse expertise op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning, met de regio Skaftárhreppur als voorbeeldcase.

FIBER – Hello World: Berlijn
FIBER, een Amsterdamse organisatie werkzaam op het raakvlak tussen audiovisuele kunst, digitale cultuur en elektronische muziek, werkt in deze verkenning samen met de Duitse partijen RETUNE en SPEKTRUM aan een langdurig onderzoeks- en presentatiepartnerschap. Centraal staat de gezamenlijke presentatie en productie van nieuwe hybride vormen van kunst, design en wetenschap.

Graphic Design Festival Breda – International meeting about graphic events
Het Graphic Design Festival Breda (GDFB) verkent de mogelijkheden van het opzetten van een internationaal netwerk waarin het uitwisselen van kennis, contacten en projecten kan plaatsvinden. Daartoe organiseren zij een internationale meeting tijdens het festival (21 - 23 oktober 2015) met ongeveer twintig vertegenwoordigers van Europese organisaties (onder andere Pick Me Up London, BWA Dizajn Wroclaw en Fête du Graphisme Paris).

M. Radescu – BiblioHUB
Collective East is een denktank van jonge architecten die opereert op Europees niveau. De denktank initieert het project BiblioHUB, waarin wordt verkend hoe Nederlandse professionals uit de creatieve industrie bij kunnen dragen aan het strategisch herontwerpen van openbare bibliotheken in Boekarest, Roemenië.

Joris Strijbos – Collectief Macular
Joris Strijbos, Eric Parren en Nicky Assman, van het mediakunstenaarscollectief Macular, voeren een verkenning uit in de Verenigde Staten. Onderdeel van de verkenning is een VS tour waarbij verschillende instellingen worden aangedaan, gesprekken worden gevoerd met sleutelfiguren uit het Amerikaanse mediakunstveld en een showcase die bestaat uit audiovisuele live performances, films en artist talks.

Over de selectie
Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs gekeken naar de mate waarin de voorstellen een bijdrage leveren aan het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties met nationale en internationale partners en/of het tot stand brengen van kennisuitwisseling op internationaal niveau. Lees hier de Open Oproep. De inzendingen verschillen sterk in vorm van elkaar; van het opzetten van een internationaal kennis- en productienetwerk voor makers, zoals het project van Fiber in Duitsland, tot het uitvoeren van concrete ontwerpopgaves met samenwerkingspartners, waaronder het project van M. Radescu in Roemenië.

Binnen deze Open Oproep richten aanvragers zich op landen die doorgaans niet voorkomen in de reguliere aanvragen bij de Deelregeling Internationalisering, zoals Australië, de Afrikaanse landen en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit toont aan dat er een toenemende interesse van Nederlandse makers is in die gebieden en dat partijen uit die landen belangstelling hebben voor Nederlandse expertise. Een aantal voorstellen is gericht op het opstarten of uitvoeren van projecten in Taiwan in aanloop naar de Taipei World Design Capital 2016.