<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Leeromgeving van de toekomst – vervolgfase

11 november 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigde de tien projectteams van het onderzoekstraject Leeromgeving van de toekomst uit een vervolgaanvraag in te dienen. Het doel van de vervolgonderzoeken is het verdiepen van de inzichten van de eerste fase, het vergroten van de impact en het borgen van de resultaten in de mbo-instellingen.

De oproep om een vervolgaanvraag in te dienen, leverde acht voorstellen op. Bij de beoordeling en selectie van deze voorstellen heeft het fonds zich laten adviseren door de drie adviseurs die ook de inzendingen voor de eerste fase van het onderzoek hebben beoordeeld:
• Janine Huizenga, hoofd Interactive|Media|Design van de KABK Den Haag;
• Madeleine Maaskant, directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam;
• Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij Tilburg Law School, en onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor de mbo sector.

algemene indruk
De adviseurs zien in de aanvragen terug dat de uitbraak van het coronavirus invloed heeft gehad op de uitvoering van de werkzaamheden van de projectteams. Ondanks de pandemie blijken alle acht projectteams een weg te hebben gevonden om hun onderzoeken uit te voeren. De adviseurs benadrukken de urgentie van de vraagstukken en het belang van de onderzoeken voor de scholen, juist in deze tijd waarin de urgentie om beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken door covid-19 is toegenomen. De transitie die al lang speelt, blijkt door de coronacrisis een extra impuls te krijgen. De adviseurs benadrukken daarnaast dat een goede en gelijkwaardige samenwerking van groot belang is om transities bij de instelling in gang te zetten en resultaten te borgen. Bij het bespreken van de voorstellen is onder andere hieraan en aan de mogelijke impact van de onderzoekstrajecten extra aandacht gegeven.