<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners

20 april 2014

Begin april heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners uitgezet. Uit 68 inzendingen heeft de commissie vijf inzendingen geselecteerd. De open oproep maakt deel uit van een programma uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsomgeving.

Op de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners zijn in totaal 68 inzendingen binnengekomen. De inzendingen zijn voorgelegd aan externe adviseurs Madeleine Maaskant, voorzitter adviescommissie Deelregeling Architectuur, Kristina Andersen, commissielid Deelregeling E-cultuur, en Karien Vermeulen, hoofd educatie bij Waag Society. Bij de beoordeling van de voorstellen heeft de commissie met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen.

Open Oproep
De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betreft de technische én de onderwijskundige kwaliteit van gebouwen. Nog te vaak wordt het gebouw solitair benaderd, terwijl ontwerp, programma en locatie in samenhang moeten worden gezien met andere maatschappelijke voorzieningen op lokaal en bovenlokaal niveau.

De volgende onderzoeksvoorstellen zijn uiteindelijk verkozen boven de andere:

Ambachtsschool Revisited
The New School Collective
De Mediawerf
FryskLab
Makersschool

Vervolgtraject
De 5 geselecteerden ontvangen ieder een bedrag van maximaal € 10.000,- voor het uitwerken van een gedegen onderzoeksplan.