<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Professionalisering Ontwerpplatforms

20 juni 2016

Het Stimuleringsfonds riep in maart 2016 platforms binnen het vakgebied vormgeving op om voorstellen in te dienen gericht op de professionalisering van het platform, gefinancierd vanuit het aanvullende programma van de Deelregeling Vormgeving. Uit 28 voorstellen zijn elf platforms geselecteerd.

Het doel van deze Open Oproep is om bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van het platform, zowel gericht op de interne organisatie als de relatie die het platform heeft of ontwikkelt met partners, ontwerpers en publiek.

De voorstellen zijn beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit Femke Dekker, Dennis Elbers en Ruben Pater. De adviseurs zien in de voorstellen voldoende potentie voor verduurzaming van de platforms, en laat zich positief uit over de methodes die worden ingezet om te professionaliseren. Binnen de voorstellen zien de adviseurs een grote diversiteit aan disciplines terug, evenals een goede landelijke spreiding van platforms.

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs met name gelet op de urgentie van de probleemstelling, het plan van aanpak, de deskundigheid van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. Als onderliggend criterium hebben de adviseurs gekeken naar de waarde van het platform voor het culturele veld en specifiek het vakgebied vormgeving, of een deel hiervan. De adviseurs hebben de voorstellen geselecteerd die het beste scoorden op bovengenoemde punten.

De voorstellen van de volgende platforms zijn geselecteerd:

Open Set
Kapitaal
Tante Netty
Extra Extra
Fashionclash
Platform Scenography
Platform Werkplaatsen
Current Obsession
OPA
Quilodico
MacGuffin