<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Professionalisering ontwerppraktijk

20 juni 2016

Het Stimuleringsfonds riep in maart 2016 ontwerpers en studio's op voorstellen in te dienen gericht op de professionalisering van de ontwerppraktijk, vanuit het aanvullende programma van de Deelregeling Vormgeving. Uit 36 voorstellen zijn tien ontwerppraktijken geselecteerd.

Het doel van deze Open Oproep is om bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van de ontwerper of het bureau, en is zowel gericht op de interne organisatie als de relatie die het bureau heeft of ontwikkelt met opdrachtgevers, industrie en andere partners.

De voorstellen zijn beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit Marleen Engbersen, Niels Schräder en Mascha van Zijverden. Over het algemeen vinden de adviseurs de voorstellen van hoog niveau. De adviseurs achten het thema professionalisering van belang binnen de ontwikkeling van een bloeiend ontwerpveld. Zij merken op dat in de voorstellen, ten opzichte van de voorgaande oproep, meer variatie is gekomen wat betreft de invulling van de professionaliseringsslag.

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs met name gelet op de urgentie van de probleemstelling, het plan van aanpak, de deskundigheid van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. Als onderliggend criterium hebben de adviseurs gekeken naar de artistieke kwaliteit van de ontwerper of studio. De adviseurs hebben de voorstellen geselecteerd die het beste scoorden op bovengenoemde punten.

De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus zijn geselecteerd:

Atelier Monté
Team Thursday
Our Polite Society
Bart Hess
Conny Groenewegen
House of Thol
Atelier NL
OS&OOS
Studio Jetske Visser
Jólan van der Wiel