<
actueel / nieuws
  • beeld: Van Eijk & Van der Lubbe

Selectie Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk

13 oktober 2015

In juli schreef het Stimuleringsfonds de Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk uit, in het kader van het flankerend programma van de Deelregeling Vormgeving. Uit 38 inzendingen zijn elf projecten geselecteerd.

Het doel van de projecten is bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van de ontwerper of het bureau, zowel gericht op de interne organisatie als de relatie die het bureau heeft of ontwikkelt met opdrachtgevers, industrie en andere partners.

De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus zijn geselecteerd:
Anne-Marie Geurink
Cascoland
Dirk Osinga
Klaas Kuiken
Marouscha Levy
Roosmarijn Pallandt
Studio Lvwp
Studio Mieke Meijer
Studio Petra Vonk
Studio Samira Boon
Studio Van Eijk & Van der Lubbe