<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Residentie Re-creatie bij zorgorganisatie Reinaerde

31 oktober 2019

Uit de zes reacties die de Open Oproep Residentie Re-Creatie heeft opgeleverd, zijn ontwerpers Robin Weidner en Arvid & Marie geselecteerd voor een werkperiode bij zorgorganisatie Reinaerde. De open oproep is in samenwerking met het Mondriaan Fonds uitgezet en biedt zowel kunstenaars als ontwerpers de mogelijkheid om voor een periode van drie maanden in een unieke omgeving onderzoek te doen naar hergebruik.

commissie
De ingediende voorstellen zijn ter advies voorgelegd aan een interdisciplinaire commissie bestaande uit: Rebecca Bego (onderzoeker verbonden aan het Sandberg Instituut), Maria Verstappen (beeldend kunstenaar) en Niek Hendrix (beeldend kunstenaar). De commissie werd voorgezeten door Annet Dekker (onderzoeker en curator). Voorafgaand aan de commissievergadering gaven social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer samen met twee medewerkers van zorginstelling Reinaerde een korte toelichting op de plek en het profiel van de kunstenaars/ontwerpers die zij zoeken.

beoordeling
De adviescommissie vond de voorstellen ingediend door ontwerpers professioneel en inzichtelijk. Ze waren onder de indruk van de mate van scherpheid van de voorstellen en de heldere motivaties en plannen van aanpak in relatie tot de locatie en opgave. In sommige gevallen constateerde de commissie dat ontwerpers de mogelijkheid van residency willen gebruiken om hun eerdere werk op locatie met de doelgroep te testen. Gezien de gevoeligheid van de locatie en de doelgroep vond de commissie dat deze specifieke locatie op zichzelf moet worden benaderd en de wens is dat tijdens de residency nieuw werk gaat ontstaan. Toch was de commissie hier niet per definitie negatief over, mits ze overtuigd was van de artistieke kwaliteit van het werk van de ontwerper en de relevantie van het plan van aanpak voor de locatie. De commissie vond het jammer dat er weinig ontwerpers en kunstenaar hebben gereageerd op deze oproep. Ze verwacht dat dit te maken heeft met het feit dat deze residency voor het eerst werd aangeboden.

selectie
In de beoordeling heeft de commissie allereerst gekeken naar de artistieke kwaliteit van de portfolio's van de ontwerpers, en vervolgens naar de inhoudelijke waarde en potentie van de plannen van aanpak in relatie tot de residency-plek.

De adviseurs zijn op basis van een individuele beoordeling tot een longlist van vier ontwerpers gekomen. De geselecteerde ontwerpers laten onderscheidende ontwerpmethodieken en plan van aanpak zien. Ook heeft het werk een sterke artistieke kwaliteit. Twee voorstellen van de zes inzendingen trokken specifieke aandacht, vanwege hun ervaring met vergelijkbare doelgroep en bijzondere co-creatieve en interactieve aanpak, namelijk de voorstellen van Robin Weidner en Arvid & Marie. Daarom heeft de commissie haar voorkeur voor deze twee voorstellen uitgesproken.
De geselecteerde ontwerpers zijn uitgenodigd voor een gesprek met social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer en een vertegenwoordiger van Reinaerde. Op basis van het gesprek is de definitieve selectie bepaald.

  • Arvid & Marie


  • Foto bovenaan: Robin Weidner