<
actueel / nieuws
 • Fillip Studios met TU Eindhoven – Programmable Inflatables Lab

Selectie Open Oproep Ruimte voor Talent #2

03 juli 2019

Zes bijzondere samenwerkingen zijn geselecteerd uit 16 reacties op de tweede Open Oproep Ruimte voor Talent. Hiermee ondersteunt het Stimuleringsfonds ontwerpers die een nieuwe stap willen zetten in de ontwikkeling van hun artistieke praktijk en daarbij specifieke kennis en kunde nodig hebben van een partner. Ontwerpers Tejo Remy, Brigitte Jansen, Boris Lancelot, Teresa van Twuijver, Charlotte Bakkenes en ontwerpbureau Filip Studios en hun partners ontvangen een bijdrage om een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren en het delen van kennis centraal staat. De partners zijn respectievelijk: Fungi Factory, Museum Boijmans van Beuningen, VU Amsterdam, Waag (2x) en TU Eindhoven.

Ontwerpers komen binnen hun autonome beroepspraktijk regelmatig tot nieuwe (onderzoeks)vragen en verrassende concepten. Helaas ontbreekt het hun vaak aan tijd, faciliteiten en kennis om concept of vraag tot een volgende stap te brengen. Tegelijkertijd kent Nederland een gevarieerde infrastructuur aan labs, ontwikkel- en onderzoeksplekken die de kennis en kunde in huis hebben waar de ontwerpers naar zoeken. Ook hier zijn echter veelal weinig middelen beschikbaar om tijd en faciliteiten vrij te maken om met een ontwerper te experimenteren. Middels de Open Oproep Ruimte voor Talent ondersteunt het Stimuleringsfonds ontwerpers met een goed concept of onderzoeksvraag om een samenwerking aan te gaan met een lab, werkplaats of andere organisatie die de maker een relevante praktijkomgeving biedt. Bijzonder aan de open oproep is dat de bijdrage wordt gedeeld, waarbij € 10.000 beschikbaar is voor de partner en € 15.000 voor de ontwerper.

nieuwe denkrichtingen
Voor de geselecteerde voorstellen geldt dat er een nieuwe techniek of denkrichting wordt ontwikkeld. Het gezamenlijke experiment staat hierbij centraal. Zo werken Tejo Remy en Fungi Factory aan de ontwikkeling van nieuwe circulaire producten met gebruik van mycelium en gaat ontwerper en erfgoedspecialist Brigitte Jansen samen met museum Boijmans van Beuningen een volgende stap zetten in de ontwikkeling van de digitale tentoonstellingsruimte. In de zes geselecteerde projecten ziet de commissie naast een ontwikkeling bij de ontwerper/partner, de potentie om een bredere (maatschappelijke) discussie of bewustzijn teweeg te brengen.

 • 'De Digitale Tentoonstellingsruimte' - Brigitte Jansen met Museum Boijmans van Beuningen


 • Een heikel punt bij een aantal afgewezen voorstellen was dat het doel en de opzet van het project weinig concreet of te vrijblijvend waren ingevuld. Bij sommige voorstellen was sprake van meerdere partners of ontwerpers, waarbij niet duidelijk was uitgewerkt hoe deze partijen zich tot elkaar verhouden of wat precies ieders rol was in het project. In sommige gevallen vond de commissie de onderzoekvragen nog onvoldoende scherp gedefinieerd. In andere gevallen was ze niet overtuigd dat de samenwerking zou gaan leiden tot een project dat de individuele praktijk van de betrokken partners/makers overstijgt. Ook heeft de commissie gelet op wederkerigheid in de samenwerking, met name op het gebied van kennisdeling. Wat voegt de kennis en inbreng van de maker toe aan de praktijk van de partner en andersom? Wordt er ook gezamenlijk nieuwe kennis ontwikkeld? In een aantal gevallen ontbrak deze wederkerigheid en concludeerde de commissie dat er te weinig sprake was van een bijzondere of nieuwe samenwerking. Tot slot wisten een aantal ontwerpers zich niet goed te positioneren binnen het veld of toonden zij onvoldoende bewustzijn van de (maatschappelijke) context waarin zij opereren.

  De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus werden geselecteerd:
  Tejo Remy met Fungi Factory
  Brigitte Jansen met Museum Boijmans van Beuningen
  Boris Lancelot met VU Amsterdam & UMC Groningen
  Teresa van Twuijver met Waag
  Fillip Studios met TU Eindhoven (foto bovenaan)
  Charlotte Bakkenes met Waag

  beoordeling
  De ingezonden voorstellen zijn voorgelegd aan een onafhankelijke commissie bestaande uit Kianoosh Motallebi (maker/kunstenaar in het digitale domein en lid adviescommissie Digitale Cultuur), Natascha van der Velden (industrieel ontwerper en onderzoeker duurzame mode, kleding en textiel – lid adviescommissie Vormgeving) en Joost Emmerik (tuinontwerper en onderzoeker – lid adviescommissie Talentontwikkeling). In de beoordeling heeft de commissie gekeken in hoeverre de voorstellen voldoen aan de in de oproeptekst geformuleerde criteria.

  volgende oproep
  De volgende sluitingsdatum is woensdag 11 september 2019. Kijk hier voor de actuele Open Oproep Ruimte voor Talent #3.