<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Sleutelen aan de Huisvestingsopgave

09 juni 2016

De Open Oproep Sleutelen aan de Huisvestingsopgave, die het Stimuleringsfonds in maart van dit jaar uitschreef, heeft in totaal 26 inzendingen opgeleverd. De ingezonden voorstellen zijn door het fonds ter advies voorgelegd aan drie externe deskundigen: Raimond Fraanje (assetmanager Woonstad Rotterdam), Ruurd Gietema (partner KCAP Architects & Planners) en Cihan Bugdaci (architect/ontwikkelaar Gentleman A.R.T.). Gezien de kwaliteit en diversiteit van de inzendingen adviseerden zij niet 5 maar 6 voorstellen te selecteren. De teams zullen deze met ondersteuning vanuit het AARO-programma Stad en Regio verder uitwerken tot concrete projectplannen.

foto: Siebe Swart

Algemene indruk
Bij de bespreking van de inzendingen waren de adviseurs enthousiast over de hoge kwaliteit van de ingezonden voorstellen. Ze hadden waardering voor de deskundigheid van de vaak multidisciplinaire teams en de aanvullende expertise die via partners in binnen- en buitenland werd betrokken. De onderwerpen die centraal werden gesteld zijn heel divers en weerspiegelden de breedte van de in de Open Oproep geformuleerde opgave. Het schaalniveau waarop de voorstellen betrekking hebben liep sterk uiteen. Inhoudelijk waren er echter wel een aantal categorieën te onderscheiden. Zo was een groot aantal voorstellen gericht op het analyseren en ontwikkelen van coöperatieve woonvormen. Vaak stonden vernieuwende ontwikkel- en organisatiemodellen van inspirerende buitenlandse woningbouwprojecten daarbij centraal. Verder werd in verschillende inzendingen voorgesteld om betaalbare woonconcepten voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen. Alleenstaanden met een middeninkomen en ouderen met een lichte zorgvraag kwamen daarbij vaak in beeld. Sommige voorstellen kozen voor een meer technische insteek. Bijvoorbeeld door zich toe te leggen op het ontwikkelen van flexibele woonproducten, woningruilconcepten en webapplicaties of het toepassen van lichte bouwmethodes en off-grid systemen. Tot slot werd de bestaande woning- en gebouwenvoorraad in meerdere voorstellen als uitgangspunt genomen.

Selectie 
Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de deskundigheid van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. In de geselecteerde voorstellen worden diverse relevante deelopgaven aangesneden en vanuit verschillende perspectieven benaderd. Ze verbinden specifieke woonopgaven aan urgente sociaalmaatschappelijke thema's. Door te onderzoeken wat wenselijk en voorstelbaar is dragen ze bij aan het ontwikkelen van oplossingen voor actuele en toekomstige huisvestingsopgaven.

Na uitvoerig beraad zijn de volgende zes voorstellen geselecteerd:

Nieuwe perspectieven voor een open, ongedeelde en inclusieve woonomgeving - International Social Housing Festival
Het Hollandse Woongenootschap - Happel Cornelisse Verhoeven
Innovatieve vormen van betaalbaar wonen voor ouderen - Temp.architecture
Micrometropolitaan wonen in de Randstad - Pop-Up City
Ouderen samen in de stad, hoe financieren we dat? - van der Waals/Zeinstra Architekten
Overtollig maatschappelijk vastgoed als ontwerp- en ontwikkelopgave - Bouwstenen voor sociaal en H-team

Vervolgtraject
De inzenders van de geselecteerde voorstellen ontvangen ieder een subsidiebedrag van maximaal €10.000,- voor de startfase van hun project. Daarmee worden zij in de gelegenheid gesteld om hun onderzoeksvoorstel uit te werken tot een concreet projectplan, waarmee zij binnen een half jaar na de Open Oproep-selectie een goed onderbouwde subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase van hun project kunnen indienen. In de tussenliggende periode vindt coaching en begeleiding plaats.