<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context

06 februari 2019

Afaina de Jong, Studio Kasia Zareba, Stëfan Schäfer en Space & Matter gaan in 2019 samenwerken met innovatieve internationale partners. Deze vier ontwerpers zijn geselecteerd uit zestien voorstellen van Nederlandse ontwerpers en makers die reageerden op de Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context. De Jong gaat samenwerken met het Grafikens Hus in Zweden, Zareba krijgt een residency bij een Portugees keramiekbedrijf, Schäfer werkt met een Berlijnse wetenschapper en uitgever en Space & Matter test hun visie op circulaire stedelijke transformatie uit op een pilotlocatie in New York.

Met deze oproep geeft het Stimuleringsfonds ontwerpers en makers de kans hun praktijk internationaal te verdiepen en artistiek en professioneel te ontwikkelen door samen te werken met een buitenlandse partner. De geselecteerde projecten hebben een voorbeeldstellende functie voor de Nederlandse creatieve industrie en verrijken onze creatieve industrie tegelijkertijd met nieuwe kennis.

selectie
Alle voorstellen zijn beoordeeld door de selectiecommissie die bestaat uit Lucas van der Velden, Samira Benlaloua en Olv Klijn. Voorstellen waarin de uitzonderlijke artistieke visie, professionele ontwikkeling en de wisselwerking met de internationale partner elkaar versterkten kregen de voorkeur van de adviseurs. Ook is er gelet op de maatschappelijke en culturele relevantie van de voorstellen, moet er sprake zijn van kennisuitwisseling en mag de samenwerking geen opdrachtsituaties betreffen.

De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus werden geselecteerd:

Afaina de Jong & Grafikens Hus (foto bovenaan)
Studio Kasia Zareba & Vista Alegre
Stëfan Schäfer & Archive Books
Space & Matter en ONE Architecture

De voorstellen die niet zijn geselecteerd schoten op één of meerdere criteria tekort. Hoewel de partners uit verschillende voorstellen een goede reputatie hebben, was de samenwerking niet altijd gericht op wederkerigheid. Ook mistte de adviescommissie bij veel aanvragen een duidelijk geformuleerd doel of urgentie die de eigen praktijk overstijgt. Verder ontbrak soms inzage in hoe de kennis weer terugvloeit naar Nederland.