<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Traveling Dialogues

02 juni 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft in maart 2016 een Open Oproep uitgezet voor makers om zich te presenteren op N-Festival in Amsterdam, Northside festival in Brooklyn en Endless City in Toronto. Het doel van de presentaties op deze festivals is om een traveling dialogue tussen makers en steden op gang te brengen. De drie samenwerkende festivals hebben elkaar gevonden in de thematiek: de wijze waarop de lokale stedelijke condities van invloed zijn op de ontwerppraktijk.

Deze oproep biedt Nederlandse makers de mogelijkheid om in contact te komen met nieuwe relevante, internationale podia voor de creatieve industrie. De presentaties reizen binnen deze internationale driehoek van Amsterdam, Brooklyn en Toronto. De geselecteerde voorstellen hebben met elkaar gemeen dat er een internationale dialoog ontstaat over wat lokale condities kunnen betekenen voor het ontwerpveld. De voorstellen zijn beoordeeld door Bertan Selim en Marcel Schouwenaar (adviseurs namens het Stimuleringsfonds), Iskander Smit (adviseur namens N-festival) en de programmeurs van Northside en Endless City.

Van de 16 ingediende voorstellen zijn de volgende 6 aanvragen gehonoreerd:

The Momentary Zine - Anja Groten / Hackers & Designers: een on site tijdschrift voor het festivalpubliek met indrukken, ideeën en andere bijdragen dat ter plekke wordt gemaakt en gedistribueerd. Bijdragen worden ingesproken in een microfoon en door middel van software omgezet naar tekst, al dan niet voorzien van afbeeldingen afgedrukt door een eenvoudige thermoprinter.
A Guide to the Gentrification Frontline - Joop de Boer / Pop-Up City: brengt met behulp van crowdsourcing nieuwe frontlinies op het gebied van gentrification in Brooklyn en Toronto in kaart, gebaseerd op een langlopend onderzoek in Amsterdam Noord.
The Invisible City - Sjoerd ter Borg: schrijvers die vanuit bijzondere, vaak leegstaande locaties fictieve verhalen schrijven over hun directe omgeving waarin de betekenis en de transitie van de locaties of stedelijke gebieden terugkomt.
ANIMA - Nick Verstand: een interactieve installatie die reageert op de beweging van de toeschouwer en een presentatie door Nick Verstand over o.a. het ontwikkelproces en de cultuurverschillen die hij als maker ervaart tussen de VS en Nederland.
Mobile City Dialogues - VPRO / Klasien van de Zandschulp / Sander Veenhof: presentatie van hun onderzoek naar de rol van mobiele technologie als platform voor het vertellen van verhalen, inclusief de lessons learned en een verkenning van nieuwe lokale verhalen.
Mutual Wave Machine - Matthias Oostrik: installatie die de hersenactiviteit van bezoekers meet en deze via audiovisuele patronen zoveel mogelijk synchroniseert. Leveren de verschillende stedelijke settings ook andere patronen op?

Lees hier meer over de Open Oproep Traveling Dialogues.