<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie

30 augustus 2016

In juni heeft het Stimuleringsfonds samen met Jan van Eyck Academie de Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie uitgezet. De oproep was gericht aan makers en ontwerpers om nieuw, onderzoekend werk te ontwikkelen in de Labs van de Van Eyck Academie.

Op de Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie zijn in totaal 78 inzendingen binnengekomen. De inzendingen zijn voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit de voorzitter Saskia van Stein, directeur Bureau Europa en adviseurs Huib Haye van der Werf, hoofd artistiek programma voor de Jan van Eyck Academie, en Michaël Snitker, grafisch ontwerper.

De commissie is uiteindelijk tot een selectie gekomen, waarbij de volgende voorstellen boven de andere inzendingen zijn verkozen:
Henrik van Leeuwen – Research at Werner Mantz Lab
Alessandra Covini – Landscape of Furniture
Annee Grotte Viken – Table Tableaux or The Act of Letting a Person Into Your Home
Anna Reutinger – How U survive This Life Everyday, Resourcefully

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs met name gelet op het inhoudelijke plan, de inzet van één of meerdere Labs van de Van Eyck Academie, de expertise van de ontwerper en de coherentie tussen deze onderdelen. De commissie merkte op dat er veel inzendingen door grafisch ontwerpers zijn ingediend. De voorstellen richten zich zowel op het technisch verdiepen als op het experiment en het verkennen van de grenzen van het medium zelf. In meerdere voorstellen worden diverse disciplines verweven. Daarover liet de commissie zich positief uit. Daarnaast was ze positief gestemd over de inzet van de verschillende labfuncties en de onderzoeksgerichte werkwijze van diverse ontwerpers. De commissie merkte echter ook op dat meerdere makers geen helder concept voorstelden om de labs in te zetten voor hun project waardoor de relevantie van de werkperiode ontbrak of weinig gemotiveerd beschreven was.

De financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds bestaat uit een werkbeurs voor de ontwerper (€5.000), een vergoeding voor de huur van het appartement (€ 1.500) en een bijdrage voor de begeleiding en gebruik van de Labs (€ 3.500).